Podzielenie kodu z jednego pliku na kilka plików


(Sebekzosw) #1
<?


 require("config.inc.php");


 if (isset($_REQUEST['poprawny_login']) || isset($_REQUEST['poprawne_haslo'])) {

 	die ('');

 }

  import_request_variables("GP","");

 if ($haslo==$poprawne_haslo && $login==$poprawny_login)

 {

  include("head.inc");

  echo '


Dodaj newsa | Edytuj | Skasuj | O skrypcie
'; if(!isset($akcja)) { $miesiac = date("m"); $nazwym = array( "stycznia", "lutego", "marca", "kwietnia", "maja", "czerwca", "lipca", "sierpnia", "wrze¶nia", "paĽdziernika", "listopada", "grudnia"); $dzisiaj = date("j")." ".$nazwym[$miesiac-1]." ".date("Y")."r."; echo '
Dodawnie nowego newsa

';

echo '
'; } else ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if ($akcja=="dodawanie") { $dane = file("data.txt"); $dane2 = explode("|",$dane[0]); $numer = $dane2[0] + 1; $tresc = str_replace("\n"," ",$tresc); $tytul = str_replace("\n"," ",$tytul); $linia=$numer."|".$tytul."|".$autor."|".$data."|".$tresc."|"."\n"; $plik = fopen("data.txt","w+"); flock($plik,2); fputs($plik,$linia); foreach($dane as $zapis) { if ($zapis!="\n"&&$zapis!="") { fputs($plik,$zapis); } } flock($plik,3); fclose($plik); $ostatni = fopen("last.inc","w+"); flock($ostatni,2); fputs($ostatni,$data); flock($ostatni,3); fclose($ostatni); $linijka[0] = $numer; $linijka[1] = $tytul; $linijka[2] = $autor; $linijka[3] = $data; $linijka[4] = $tresc; $linijka[1] = stripslashes($linijka[1]); $linijka[2] = stripslashes($linijka[2]); $linijka[3] = stripslashes($linijka[3]); $linijka[4] = stripslashes($linijka[4]); echo('
News numer '.$numer.' został pomy¶lnie dodany. Wygl±da to tak:

');

include("wpis.inc.php");

} else //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

if ($akcja=="skasuj")

{

$dane = file("data.txt");

$ile = count($dane);

for ($i=0; $i&lt;$ile; $i++)

{

 $linijka = explode("|",$dane[$i]);

 echo '</b><center>

Wpis numer '.$linijka[0].' - SKASUJ
';

 include("wpis.inc.php");

}

} else //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

if ($akcja=="kasowanie")

{

$dane = file("data.txt");

$plik = fopen("data.txt","w+");

flock($plik,2);

fputs($plik,$linijka);

foreach($dane as $zapis)

{

$tablica = explode("|",$zapis);

if ($zapis!="\n"&amp;&amp;$zapis!="")

 {

  if ($tablica[0]!=$id)

  { fputs($plik,$zapis); }

 }

}

echo '


News numer '.$id.' został pomy¶lnie skasowany.

' ;

include("stopka.inc");

} else //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

if ($akcja=="edytuj")

{

$dane = file("data.txt");

$ile = count($dane);

for ($i=0; $i&lt;$ile; $i++)

{

 $linijka = explode("|",$dane[$i]);

 echo '</b><center>

Wpis numer '.$linijka[0].' - EDYTUJ
';

 include("wpis.inc.php");

}

} else //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

if ($akcja=="edycja")

{

$dane = file("data.txt");

foreach($dane as $linia)

{

 $linijka = explode("|",$linia);

 if ($linijka[0]==$id)

 {

 $tytul = $linijka[1];

 $autor = $linijka[2];

 $data = $linijka[3];

 $tresc = $linijka[4];

 }

}

 echo '<center>

Edycja newsa numer '.$id.'

';

 echo '<table border="0">


Tytuł newsa:Autor:Data:Tre¶ć:
'.$tresc.'


';

} else //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

if ($akcja=="edytowanie")

{

$tresc = str_replace("\n","

",$tresc);

$tytul = str_replace("\n"," ",$tytul);

$dane = file("data.txt");

$plik = fopen("data.txt","w+");

flock($plik,2);

fputs($plik,$linijka);

$linia=$id."|".$tytul."|".$autor."|".$data."|".$tresc."|"."\n";

foreach($dane as $zapis)

{

$tablica = explode("|",$zapis);

if ($zapis!="\n"&amp;&amp;$zapis!="")

 {

  if ($tablica[0]!=$id)

  {

  fputs($plik,"$tablica[0]|$tablica[1]|$tablica[2]|$tablica[3]|$tablica[4]|\n");

  } else

  {

  fputs($plik,$linia);

  }

 }

}

echo '


Zmiany w newsie numer '.$id.' zostały pomy¶lnie zapisane.

' ;

} else //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

if ($akcja=="info")

{

echo '

';

echo 'Autor skryptu: <a href="mailto:comboy@o2.pl" rel="external nofollow"><b>Kacper Cie¶la (COMBOY)</b></a>

';

echo 'Strona domowa skryptu: <a href="http://www.programuj.com" rel="external nofollow"><b>http://www.programuj.com</b></a>

';

echo '

Skrypty jest chroniony prawem autorskim. Można go rozpowszechniać i udostępniać, pod warunkiem nie czerpania z tego korzy¶ci finansowych oraz niezmieniania tre¶ci skryptu. Warunkiem korzystania ze skryptu jest jest niezmienianie jego tre¶ci, a w szczególno¶ci stopki "powered by COMBOY\'s NEWS" umieszczanej pod newsami.

';

echo 'Przed użyciem polecam pzeczytać README.TXT, gdzie znajduje się licencja, opis korzystania ze skryptu oraz jego instalacji.

';

echo 'Życzę miłego korzystania ze skryptu.';

echo '</td></tr></table></center>';

}

} else

{

Header("Location: login.php");

}

?>

Mam tu kod który znajduje się w pliku admin.php. Chciałbym, aby koś podzielił go na kilka odrębnych plików, np.:

dodaj.php - skrypt dodawania newsów

admin.php - logowanie do admina

usun.php - skrypt usuwania newsów

edycja.php - skrypt edycji newsów

Byłbym wdzięczny, gdybyscie to zrobili. Pozdrawiam!


(VersQ.) #2

Ale co tu dzielić? Za dużo przeróbek. A poza tym musiał byś dać wszystkie pliki. A w ogóle to poco przerabiać skoro działa?


(Airborn) #3

jak dla mnie, w tym momencie ktoś powinien zamknąć ten temat..., namawiasz nas do łamania licencji...


(system) #4

Możemy Ci najwyżej pomóc, ale nie odwalimy brudnej roboty.

Poza tym...


(Kubarek) #5

a to ciekawa licencja, w dodatku na produkt tak słabej jakości, że szkoda gadać ( niech ktoś wpisze w treści np.

:|

to się rozwali )

oto rada: ściągnij jakiś lepszy :wink: