Pogrubienie czcionki w Conky


(Mail) #1

Witam. Posiadam następujący konfig Conky:

background yes

use_xft yes

xftfont SegoeUI:size=9

xftalpha 0.5

update_interval 1.0

total_run_times 0

own_window yes

own_window_type normal

own_window_transparent yes

own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

double_buffer yes

minimum_size 200 5

maximum_width 220

draw_shades no

draw_outline no

draw_borders no

draw_graph_borders no

default_color white

default_shade_color red

default_outline_color green

alignment top_right

gap_x 100

gap_y 12

no_buffers yes

uppercase no

cpu_avg_samples 2

override_utf8_locale no


TEXT${alignc}${color white}Ubuntu 8.04 Hardy Heron

${alignc}${color white}${exec whoami}@$nodename ${color #DEDEDE}

${alignc}Uptime: ${color white}$uptime

${color white} $hr

CPU: ${color white} ${color white}$cpu% ${cpubar}

RAM: ${color white}$memperc% ${color white}${membar 6}${color} 

${color white} $hr

root: $alignc ${fs_used /} / ${fs_size /} $alignr ${fs_free_perc /}%

${fs_bar /}


/home: $alignc ${fs_used /home} / ${fs_size /home} $alignr ${fs_free_perc /home}%

${fs_bar /home}

I sęk w tym, jaki jest parametr do pogrubienia/wytłuszczenia nazwy np. CPU?

Proszę o pomoc :slight_smile:


(Kaka') #2

Osobiście nie znam takiego parametru i nawet sobie nie przypominam z dokumentacji... Aczkolwiek jest inny sposób - użyć czcionki, która - jakby to powiedzieć... - "sama w sobie" jest już pogrubiona. Np. czcionkę DejaVu Serif możesz ustawić na bolda. Skorzystaj z programu xfontsel.

W dniu 28.07.2008 , o godzinie 9:36 został dopisany post przez Kaka'

Osobiście nie znam takiego parametru i nawet sobie nie przypominam z dokumentacji... Aczkolwiek jest inny sposób - użyć czcionki, która - jakby to powiedzieć... - "sama w sobie" jest już pogrubiona. Np. czcionkę DejaVu Serif możesz ustawić na bolda. Skorzystaj z programu xfontsel.


(Mail) #3

Jeszcze jedna sprawa, jak włączyć poziome przewijanie rolką myszy, i zmienić ilość linii przewijania pionowego?