Pojawiający się BSOD x9f DRIVER_POWER_STATE_FAILURE

Pełny BS Debug View log: http://www.wklejto.pl/174153

Ustawienia zasilania i uśpienia/hibernacji:

Plany preferowane: Zrównoważony aktywny (zalecane) Wyłącz ekran 10 min./ Przełącz w tryb uśpienia 15 min.

Wyłącz HDD : 20 min.

Zezwalaj na tryb uśpienia hybrydowego: Włącz - 15 min.

Zezwalaj na wznawianie pracy wg. czasomierza: włącz.

ntoskrnl.exe

h99.png

ntoskrnl.exe 0000000002C54000 000000000323A000 0x005e6000 126 0 Application NT Kernel System 6.1.7601.18229 Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 2013-08-02 04:23:53 2013-09-14 16:20:58 C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe A

My Event Viewer:

Zainstalowałem poprawkę: KB947821 – Windows6.0-KB947821-v29-x86.msu – http://support.microsoft.com/kb/947821

Crash Dump Analysis provided by OSR Open Systems Resources, Inc. (http://www.osr.com)

Online Crash Dump Analysis Service

See http://www.osronline.com for more information

Windows 7 Kernel Version 7601 (Service Pack 1) MP (4 procs) Free x64

Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal

Built by: 7601.18229.amd64fre.win7sp1_gdr.130801-1533

Machine Name:

Kernel base = 0xfffff800`02c66000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`02ea96d0

Debug session time: Mon Sep 16 14:37:47.222 2013 (UTC - 4:00)

System Uptime: 0 days 5:41:56.924

*******************************************************************************

* *

* Bugcheck Analysis *

* *

*******************************************************************************


DRIVER_POWER_STATE_FAILURE (9f)

A driver has failed to complete a power IRP within a specific time (usually 10 minutes).

Arguments:

Arg1: 0000000000000003, A device object has been blocking an Irp for too long a time

Arg2: fffffa8009a2b060, Physical Device Object of the stack

Arg3: fffff80000b9c518, nt!TRIAGE_9F_POWER on Win7, otherwise the Functional Device Object of the stack

Arg4: fffffa80094c6560, The blocked IRP


Debugging Details:

------------------


*************************************************************************

******

******

***Either you specified an unqualified symbol, or your debugger***

***doesn't have full symbol information. Unqualified symbol***

***resolution is turned off by default. Please either specify a***

***fully qualified symbol module!symbolname, or enable resolution***

***of unqualified symbols by typing ".symopt- 100". Note that***

***enabling unqualified symbol resolution with network symbol***

***server shares in the symbol path may cause the debugger to***

***appear to hang for long periods of time when an incorrect***

***symbol name is typed or the network symbol server is down.***

******

***For some commands to work properly, your symbol path***

***must point to .pdb files that have full type information.***

******

***Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not***

***contain the required information. Contact the group that***

***provided you with these symbols if you need this command to***

***work.***

******

*** Type r

verifier /querysettings

Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Users\ verifier /query

2013-09-17, 02:27:00

Żadne sterowniki nie są obecnie weryfikowane.


C:\Users\

C:\Users\ verifier /querysettings

Pula specjalna: Włączony

Śledzenie puli: Włączony

Wymuszanie sprawdzania IRQL: Włączony

Weryfikacja We/Wy: Włączony

Wykrywanie zakleszczenia: Włączony

Sprawdzanie DMA: Wyłączone

Testy zabezpieczeń: Włączony

Wymuś oczekujące żądania We/Wy: Wyłączone

Symulacja niedoboru zasobów: Wyłączone

Rejestrowanie pakietów IRP: Włączony

Testy różne: Włączony


Zweryfikowane sterowniki:


cscrysec.sys

kl1.sys

jraid.sys

scsiport.sys

iastorv.sys

amdxata.sys

a2dix64.sys

mwlpsdfilter.sys

klif.sys

klflt.sys

kltdi.sys

klim6.sys

ndis.sys

mwlpsdvdisk.sys

mwlpsdnserv.sys

kneps.sys

csvirtualdiskdrv.sys

a2util64.sys

a2ddax64.sys

atikmpag.sys

atipmdag.sys

hecix64.sys

e1k62x64.sys

ubhelper.sys

ntidrvr.sys

atihdmi.sys

rtkvhd64.sys

dump_iastor.sys

dump_dumpfve.sys

rtl8192su.sys

klmouflt.sys

klkbdflt.sys

turbob.sys

secdrv.sys

cleanhlp64.sys

a2accx64.sys

C:\Users\

Restart i … nie skończyło się fajnie jak widać poniżej:

Nazwa dziennika:Microsoft-Windows-Kernel-EventTracing/Admin

Źródło: Microsoft-Windows-Kernel-EventTracing

Data: 2013-09-15 03:16:16

Identyfikator zdarzenia:3

Kategoria zadania:Sesja

Poziom: Błędy

Słowa kluczowe:Sesja

Użytkownik: SYSTEM

Komputer: -Komputer

Opis:

Sesja „{c9600c52-0948-4f81-aa44-39b5d8912371}” została zatrzymana z powodu następującego błędu: 0xC0000188

Kod XML zdarzenia:



3
0
2
2
14
0x8000000000000010

12


Microsoft-Windows-Kernel-EventTracing/Admin
Robert-Komputer



{c9600c52-0948-4f81-aa44-39b5d8912371}
C:\Windows\AppCompat\Programs\Install\INSTALL_0_{2bf282e8-674b-4fd8-8c41-9ee424790c1a}.etl
3221225864
5




Nazwa dziennika:Microsoft-Windows-Kernel-EventTracing/Admin

Źródło: Microsoft-Windows-Kernel-EventTracing

Data: 2013-09-14 17:48:58

Identyfikator zdarzenia:3

Kategoria zadania:Sesja

Poziom: Błędy

Słowa kluczowe:Sesja

Użytkownik: SYSTEM

Komputer: Komputer

Opis:

Sesja „{1dc941ad-8867-4baa-b1cd-2b2411eed3cf}” została zatrzymana z powodu następującego błędu: 0xC0000188

Kod XML zdarzenia:



3
0
2
2
14
0x8000000000000010

8


Microsoft-Windows-Kernel-EventTracing/Admin
Robert-Komputer



{1dc941ad-8867-4baa-b1cd-2b2411eed3cf}
C:\Windows\AppCompat\Programs\Install\INSTALL_0_{88d6f507-3e03-4551-8ba4-0918117026c6}.etl
3221225864
5