Pojemnośc dysku twardego

Dlaczego mając dysk twardy seagate 250 GB (16MB, Serial ATA II, zapis prostopadły) w evereście czy nawet sprawdzając w inny sposób pojemność wynosi 233 GB. Co z pozostałymi 17 GB?

to normalne bo producenci dysków inaczej liczą pojemność

Bierze się stąd, że producenci twardych dysków liczą pojemność nieco inaczej niż producenci oprogramowania. Dla nich kilo oznacza równo tysiąc, mega to milion, a giga to miliard. Z kolei producenci oprogramowania interpretują kilo jako 1024 (210), mega jako 1 048 576 (220), a giga jako 1 073 741 824 (230).Zatem Windows i BIOS prawidłowo rozpoznają pojemność twojego dysku, ale oznaczają ją inaczej.

Źródło: http://storagestandard.pl/artykuly/53063.html

Dokładnie, wszystko jest wporządku, poprostu im większe wartości tym większy margines błedu, weź dowolny plik, kliknij prawym klawiszem i wybierz właściwości i będzie np:

Rozmiar: 11,8KB (ale bajtów już jest 12 109)

Rozmiar na dysku: 16,0KB (ale znowu bajtów jest 16 384)

Druga sprawa producenci podają pojemność dysku (talerzy) ale potem trzeba to sformatować, a proces zakładania tablicy alokacji plików i takie tam, zajmuje miejsce na dysku - to tak samo jak wkładając pułki do szafy zajmują one już coś miejsca.