Pokazanie ukrytej partycji z drugim systemem w Windows 7


(Max Graczyk) #1

Wielu z was spotkało się z tym, że po zainstalowaniu systemu Windows 7 w wersji beta nie jest pokazywana druga partycja, na którym zainstalowaliśmy inny system (Windows 2000, XP, Vista itp.). Głównie partycja jest ukrywana ze względów bezpieczeństwa.

Mi się to zdarzyło (zainstalowałem Windows 7 na drugiej partycji obok Visty i nie była pokazywana partycja z Vistą).

Po prostu drugi dysk lokalny z Vistą nie jest pokazywany w oknie Komputer. Pokazywany jest tylko dysk lokalny z systemem Windows 7.

2bde74ca2d7735f070eca6aeee4d28_300x300.png

Pokaże wam, jak pokazać tą "ukrytą" partycję z drugim systemem.

Krok 1. Wejdź w Menu Start - W polu wyszukiwania wpisz diskmgmt.msc.

Krok 2. Naciśnij klawisz Enter.

Krok 3. Po załadowaniu programu pojawi się graficzne przedstawienie partycji. Będzie prostokąt (czyli ta partycja) bez litery C, D itd. Kliknij na ten prostokąt prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Change Drive Letter and Paths.

5f02d5cbf9100f01c0c33d94eb2145_300x300.png

Wyskoczy nam takie okno:

a32239093f0aad8504a550963cbdc8_300x300.png

Krok 4. Kliknij przycisk Add... i wyskoczy nam takie okno:

a960e6158767d95a56167a5eabf716_300x300.png

Krok 5. Z listy rozwijanej (zaznaczyłem kółkiem) wybierz literę, którą ma mieć partycja z innym systemem i kliknij przycisk OK. Zamkną się wszystkie okna służące do zmiany litery dysku.

Krok 6. Zamknij program Disk Management.

Efekt będzie od razu widoczny. Wystarczy otworzyć okno Komputer i pokażą się nam dwa dyski lokalne. Pierwszy dysk lokalny z systemem Windows 7, a drugi dysk lokalny z innym systemem.

Po wykonaniu tego sposobu nie będzie można z powrotem ukryć partycji. Podczas usuwania litery pojawi się błąd informujący, że usunięcie litery jest niemożliwe.

ee5759d34633d22be2696ed44fe28c_300x300.png

Ja sprawdzałem ten sposób i działa. Potem zainstalowałem ponownie system. Proszę nie pytać, dlaczego musiałem to zrobić.

Sposób działa wyłącznie w systemie Windows 7 Beta (Build 7000).