Połączenia Dial-Up w Windows 7 - porządek w rejestrze

Czasami modemy 3G USB odmawiają posłuszeństwa. Problemy z połączeniem, wykryciem urządzenia, czy notoryczne zrywanie aktywnej sesji. Przeważnie rozwiązaniem tymczasowym jest reinstalacja sterowników modemu. Przy pierwszym połączeniu za pomocą modemu tworzony jest profil połączenia sieciowego. Jeżeli nazwa profilu była w przeszłości użyta, w rejestrze tworzony jest nowy wpis z nazwą profilu oraz z kolejną liczbą w nazwie. Przez to w rejestrze robi się bałagan.

Porada jest skierowana dla zaawansowanych użytkowników. Przed dokonaniem jakichkolwiek zmian należy utworzyć pełną kopię rejestru systemowego i punkt przywracania systemu.

Po usunięciu oprogramowania modemu 3G i jego sterowników w

Panel sterowania\Sieć i Internet\Połączenia sieciowe

pozostaje profil połączenia. Zaleca się jego usunięcie przed ponowną instalacją modemu. :arrow: Klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonę profilu połączenia i wybieramy opcję usuń. image.php?album_id=20&image_id=4732