Połączenie dwóch komputerów w sieć

Załóżmy, że mamy już dwa komputery połączone ze sobą kartami sieciowymi za pomocą skrosowanego kabla sieciowego. Kabel taki mozna kupić w sklepie lub samemu przerobić kabel prosty.

Kabel skrosowany (cross-over):

Wtyczka pierwsza (norma EIA/TIA 568B):

biało-pomarańczowy

pomarańczowy

biało-zielony

niebieski

biało-niebieski

zielony

biało-brązowy

brązowy

Wtyczka druga (norma EIA/TIA 568A):

biało-zielony

zielony

biało-pomarańczowy

niebieski

biało-niebieski

pomarańczowy

biało-brązowy

brązowy

Kolory przy ułożeniu wtyczki “kablem do siebie, zatrzaskiem do dołu”

Kabel sieciowy prosty ma obie wtyczki w normie EIA/TIA 568B i służy do połączenia komputera z urządzeniem dostarczającym internet (router, switch itp.).

Przed przystąpieniem do konfiguracji połączeń wskazane jest wyłączyć wszystkie firewalle na obu komputerach. W ten sposób wykluczymy możliwość tego, że firewall uniemożliwia nam połączenie. Dopiero, gdy będziemy pewni, że dobrze skonfigurowaliśmy sieć, będzie można przystąpić do skonfigurowania firewalli.

Teraz należy odpowiednio skonfigurować systemy na obu komputerach:

  • należy zadbać o to, aby oba komputery miały różne nazwy oraz tą samą grupę roboczą. Trzeba też zwrócić uwagę na to, aby inne nazwy (np. loginy użytkowników) nie były takie same jak nazwa komputera, czy grupa robocza, wykluczy to możliwość potencjalnego wystąpienia konfliktu.

  • w obu systemach powinny być uruchomione następujące usługi:

Stacja robocza

Serwer

Przeglądarka komputera

Połączenia sieciowe

Klient DNS

Klient DHCP

Teraz możemy przystąpić do ręcznej konfiguracji połączeń lokalnych:

  1. Właściwości połączenia lokalnego w komputerze 1
  • włączone: protokół internetowy TCP/IP, udostępnianie plików i drukarek w sieci Microsoft Networks, Klient sieci Microsoft Networks

  • Właściwości protokołu internetowego TCP/IP

Adres IP: 192.168.0.1

maska podsieci: 255.255.255.0

(komputer z dostępem do internetu powinnien mieć ip 192.168.0.1 na wypadek gdybyśmy w przyszłości chcieli udostępniać połączenie internetowe innym komputerom)

  • Właściwości protokołu internetowego TCP/IP>>>Zaawansowane>>>zakładka WINS>>> Ustawienie systemu NetBIOS zaznaczyć Domyślne

  • nie zaszkodzi dodać adres WINS: 192.168.0.2 oraz DNS:192.168.0.2

  • zakładka Uwierzytelnianie, domyślnie wyłączyć (nie każdy sytem posiada tę zakładkę)

  1. Właściwości połączenia lokalnego w komputerze 2

identycznie jak w pierwszym komputerze tylko inne adres

Adres IP: 192.168.0.2

maska: ta sama czyli 255.255.255.0

DNS: 192.168.0.1

WINS: 192.168.0.1

…reszta tak samo jak w pierwszym komputerze.

Jak sprawdźić czy komputery się widzą?

Wejść w 'Moje miejsce sieciowe">>>“Cała sieć”

Jak udostępnić pliki?

Wystarczy wejść we właściwości folderu, który chcemy udostępnić i w zakładce Udostępnianie zaznaczyć “Udostępnij ten folder w sieci”. Opcje “zezwalaj użytkownikom sieciowym na zmianę moich plików” lepeij mieć odznaczoną.

Czy da się połączyć więcej niż dwa komputery w sieć?

Tak, ale trzeba wtedy zaopatrzyć się w urządzenie rozdzielające sygnał takie jak switch.

graficznie przedstawia się to tak:

http://www.airm.net/other/kabelki2/kabelek.htm