Połączenie internetowe jak usunąc


(Michalzbr) #1

Siema. Mam kilka utworzonych połączeń internetowych a korzystam tylko z jednego. Jak usunąć pozostałe?


(Longhorn2009) #2

Wchodzisz w Panel sterowania | Centrum sieci i udostępniania i masz takie okno podobne do tego http://www.tricks.com.pl/foto/u4.jpg Klikasz tam po lewej Zarządzaj połączeniami sieciowymi. Wtedy będziesz mógł skasować zbędne połączenia.


(Michalzbr) #3

Wszedłem tak jak napisałeś ale nie ma tam żeby skasować połączenia


(Longhorn2009) #4

Daj screena jak to u ciebie wygląda


(Michalzbr) #5

Już załatwione :slight_smile: