Polecenie "ping" w cmd -Odmowa dostępu


(radko11) #1

W wierszu poleceń (cmd) po wpisaniu komendy ping i IP komputera zamiast wartości echa Win wyświetla komunikat:

"ping.com nie jest prawidłową aplikacją systemu Win32"

a w konsoli, pod komendą ping:

"Odmowa dostępu"

Inne komendy działają ("ipconfig" itp.)

Sprawdzałem pod OpenSUSE Live CD; wartość się wyświetla więc ustawienia programowe są O.K.

Połączenie z internetem jest wzorowe lecz wartości echa spod Visty nie mogę uzyskać. :shock:

help..


(Fokusmick) #2

a zrób ping do jakiejś strony

np. ping http://www.dobreprogramy.pl


(radko11) #3

"Odmowa dostępu"

Zupełnie jakby polecenie ping uruchamiało cmd jako program a nie polecenie wewnątrz programu.


(freedom) #4

spróbuj ping -t adres stronki/IP

np. ping -t http://www.dobreprogramy.pl


(BiałyPL) #5

A może uruchom command'a jako administrator ??


(Mrooveq) #6

ping jest programem, a nie poleceniem - c:\windows\system32\ping.exe

zobacz czy masz na nim dobre prawa.


(radko11) #7

Uprawnienia dla pliku.

Uprawnienia dla użytkowników - odczyt i wykonanie.

Po próbie zmian uprawnień:

"Nie można zapisać zmiany uprawnień na Ping.

Odmowa dostępu"

Przy okazji wspomnę, że plik ("Uruchom jako administrator") też się nie otwiera a jedynie raz mignie.

Przejąć tego pliku na własność nie mogę-opcje nie są zaznaczone. Obecny "właściciel"-TrustedInstaller.

W Zaawansowanych ustawieniach zabezpieczeń mogłem nadać:

odczyt uprawnień, wyświetlanie zawartości itp.

Pełnej kontroli nie.

Z poleceniem "-t" czy bez to tak samo.


(Mrooveq) #8

ping.exe, nie ping.com.

ping.exe uruchomiony jako administrator będzie tylko migał, bo wyświetli Ci tylko "Sposób użycia" i się zamknie. uruchom cmd.exe jako administrator i z niego wywołaj ping.exe.

może zapora blokuje pakiety ICMP?


(radko11) #9

Po wyłączeniu zapory i uruchomieniu cmd.exe jako admin. występuje to samo;

"Odmowa dostępu"

Załamka... [-o<


(Hmz08) #10

cz po wpisaniu tej komendy chciałbyś odczytać swoje IP i DNS-y ?


(radko11) #11

Nie...adres IP czy DNS odczytuję we właściwościach sieci. Z tym nie ma problemu....

Ale przez tego ping spać nie mogę...