Polecenie switch i case - zadanie


(Kachaa11) #1

Witam :slight_smile:

Mam do napisania program w C++ wypisujący mój plan lekcji, używając polecenia switch i case.

Napisałam, lecz zawiera jakieś błedy i nie działa.

Czy ktoś mógłby to sprawdzić i poprawić :smiley:

include

include

include

using namespace std;

int main ()

{

cout<< endl<< "PLAN LEKCJI" <

cout<< "Wybierz dzien, na który chcesz zobaczyć plan lekecji" <

cout<< "1. Poniedzialek" <

cout<< "2. Wtorek" <

cout<< "0. KONIEC PROGARMU" <

char wersja;

wersja=getch();

switch (wersja)

{

case '1':

{

system ("cls") ;

cout <

cout<< " 8:05- 8:50 informatyka" <

cout<< " 9:05- 9:50 informatyka" <

cout<< " 9:55-10:40 gografia" <

cout<< " 10:45-11:30 chemia" <

cout<< " 11:40-12:25 angielski" <

cout<< " 12:50-13:35 matematyka" <

cout<< " 13:45-14:30 polski" <

break;

}

}

{

case '2':

{

system ("cls") ;

cout <

cout<< " 8:05- 8:50 wos" <

cout<< " 9:05- 9:50 historia" <

cout<< " 9:55-10:40 biologia" <

cout<< " 10:45-11:30 matematyka" <

cout<< " 11:40-12:25 religia" <

cout<< " 12:50-13:35 niemiecki" <

cout<< " 13:45-14:30 polski" <

cout<< " 14:35-15:20 polski" <

break;

}

}

{

case'0' :

{

cout<< "dziekuje za wspolna zabawe ! zapraszam ponownie !" ;

break;

}

cout<

if (wersja!='0')

{

system ("pause");

goto start;

}

return 0;

}


(MietekN) #2

Przesadziłeś z nawiasami klamrowymi. Kolejnych "case" nie umieszcza się w klamrach.

Powinno być:

...

switch (wersja) {

case '1':

system ("cls") ;

cout <

cout<< " 8:05- 8:50 informatyka" <

cout<< " 9:05- 9:50 informatyka" <

cout<< " 9:55-10:40 gografia" <

cout<< " 10:45-11:30 chemia" <

cout<< " 11:40-12:25 angielski" <

cout<< " 12:50-13:35 matematyka" <

cout<< " 13:45-14:30 polski" <

break;

case '2':

...itd.

na końcu jedno }


(Kachaa11) #3

Czy ta końcówka jest dobrze? Bo poprawiłam, ale nadal nie działa :expressionless:

case'0' :

{

cout<< "dziekuje za wspolna zabawe ! zapraszam ponownie !" ;

break;

}

cout<

if (wersja!='0')

{

system ("pause");

goto start;

}

return 0;

}


(_Biglou_) #4

Patrząc na goto start rozumiem, że chcesz powrócić do początku wykonywania programu. Nie masz jednak takiej etykiety jak start. Efekt taki możesz osiągnąć np przez polecenie do while. Np tak:

#include 

#include 

#include 


using namespace std;


int main ()

{

char wersja;

do{ //tu rozpoczynasz pętle

cout<< endl<< "PLAN LEKCJI" <
cout<< "Wybierz dzien, na który chcesz zobaczyć plan lekecji" <
cout<< "1. Poniedzialek" <
cout<< "2. Wtorek" <
cout<< "0. KONIEC PROGARMU" <


wersja=getch();

switch (wersja){

case '1':


system ("cls") ;

cout <
cout<< " 8:05- 8:50 informatyka" <
cout<< " 9:05- 9:50 informatyka" <
cout<< " 9:55-10:40 gografia" <
cout<< " 10:45-11:30 chemia" <
cout<< " 11:40-12:25 angielski" <
cout<< " 12:50-13:35 matematyka" <
cout<< " 13:45-14:30 polski" <
break;

case '2':


system ("cls") ;

cout <
cout<< " 8:05- 8:50 wos" <
cout<< " 9:05- 9:50 historia" <
cout<< " 9:55-10:40 biologia" <
cout<< " 10:45-11:30 matematyka" <
cout<< " 11:40-12:25 religia" <
cout<< " 12:50-13:35 niemiecki" <
cout<< " 13:45-14:30 polski" <
cout<< " 14:35-15:20 polski" <
break;


case'0' :


cout<< "dziekuje za wspolna zabawe ! zapraszam ponownie !" ;

break;

}


cout<
system ("PAUSE");

}while (wersja!='0'); //tutaj pętla "do while" się kończy

return 0;

}

(Kachaa11) #5

poprzez naciśniecie 0 chce zakończyć działanie programu,

więc jak zapisać tą końcówkę poprawnie ? :smiley:


(_Biglou_) #6

np tak:

#include 

  #include 

  #include 


  using namespace std;


  int main ()

  {

  char wersja;

  do{ //tu rozpoczynasz pętle

  system ("cls");

  cout<< endl<< "PLAN LEKCJI" <
  cout<< "Wybierz dzien, na który chcesz zobaczyć plan lekecji" <
  cout<< "1. Poniedzialek" <
  cout<< "2. Wtorek" <
  cout<< "0. KONIEC PROGARMU" <


  wersja=getch();

  switch (wersja)  {

  case '1':


  system ("cls") ;

  cout <
  cout<< " 8:05- 8:50 informatyka" <
  cout<< " 9:05- 9:50 informatyka" <
  cout<< " 9:55-10:40 gografia" <
  cout<< " 10:45-11:30 chemia" <
  cout<< " 11:40-12:25 angielski" <
  cout<< " 12:50-13:35 matematyka" <
  cout<< " 13:45-14:30 polski" <
  break;

  case '2':


  system ("cls") ;

  cout <
  cout<< " 8:05- 8:50 wos" <
  cout<< " 9:05- 9:50 historia" <
  cout<< " 9:55-10:40 biologia" <
  cout<< " 10:45-11:30 matematyka" <
  cout<< " 11:40-12:25 religia" <
  cout<< " 12:50-13:35 niemiecki" <
  cout<< " 13:45-14:30 polski" <
  cout<< " 14:35-15:20 polski" <
  break;


  case'0' :


  return 0;

  }


  cout<
  system ("pause>nul");

  }while (1); //zamiast while (wersja!='0')

  }

tyle, że napis dziękuję za zabawe ... nie zostanie wyświetlony. Jeśli chcesz, aby był wyświetlony, to musisz dodać jakąś pauzę typu getch() czy system ("pause>nul") np tak:

#include 

  #include 

  #include 


  using namespace std;


  int main ()

  {

  char wersja;

  do{ //tu rozpoczynasz pętle

  system ("cls");

  cout<< endl<< "PLAN LEKCJI" <
  cout<< "Wybierz dzien, na który chcesz zobaczyć plan lekecji" <
  cout<< "1. Poniedzialek" <
  cout<< "2. Wtorek" <
  cout<< "0. KONIEC PROGARMU" <


  wersja=getch();

  switch (wersja)  {

  case '1':


  system ("cls") ;

  cout <
  cout<< " 8:05- 8:50 informatyka" <
  cout<< " 9:05- 9:50 informatyka" <
  cout<< " 9:55-10:40 gografia" <
  cout<< " 10:45-11:30 chemia" <
  cout<< " 11:40-12:25 angielski" <
  cout<< " 12:50-13:35 matematyka" <
  cout<< " 13:45-14:30 polski" <
  break;

  case '2':


  system ("cls") ;

  cout <
  cout<< " 8:05- 8:50 wos" <
  cout<< " 9:05- 9:50 historia" <
  cout<< " 9:55-10:40 biologia" <
  cout<< " 10:45-11:30 matematyka" <
  cout<< " 11:40-12:25 religia" <
  cout<< " 12:50-13:35 niemiecki" <
  cout<< " 13:45-14:30 polski" <
  cout<< " 14:35-15:20 polski" <
  break;


  case'0' :

  cout<< "dziekuje za wspolna zabawe ! zapraszam ponownie !" ;

  system ("pause>nul");

  return 0;


  }


  cout<
  system ("pause>nul");

  }while (1); //zamiast while (wersja!='0')

}

([alex]) #7
int main ()

(Kachaa11) #8

dziekuje za pomoc :slight_smile: program działa :D:D:D