Polecenie wyciągające tylko jedną linijke z pliku


(Marunde) #1

Mam plik o nazwie plik.txt, w którym są dane w kolumnie:

Region1

Region2

Region3

Region4

Jakie polecenie w cmd da wynik pierwszej (tylko pierwszej) linijki z danego pliku? W tym przypadku: C:\Document and Settings\User\Region1


(Sawyer47) #2

http://stackoverflow.com/questions/1295 ... ad-command


([alex]) #3

set /p x=

echo %x%