Polski plik WinDef z Vista - czy spolszczę Def w XP?


(Mokreoko) #1

Jak wyżej.


(system) #2

Zasoby językowe WD w WindowsXP znajdują się w plikach:

MpAsDesc.dll

mpevmsg.dll

MsMpRes.dll

Nie używam Visty, więc musisz sprawdzić, czy tam istnieją takie pliki i czy ich wersje są identyczne z wersjami wyżej podanych plików.