Polski Windows Media Player 9?


(Hermes) #1

Czy istnieje polska wersja Media Player 9 albo 10, albo chcociaż jakieś spolszczenie do niego ??


(system) #2

WMP9 jest dostępny w vortalu i w windows update


(boczi) #3

WMP10 na razie nie polecam, ze względu na to, że dopiero są dopiero dostępne wersje beta tej aplikacji. :slight_smile: