Polskie znaki w formularzu i wysyłanie wiadomości dowielu lu

Nie wyswietlaja się polskie znaki w formularzu;/ Prosze o pomoc

<?


$twojemail='info@domena.pl'; //ten adres jest jako nadawca


$znakrozdzielenia=',';


$message = "

Treść wiadomości:
\r\n$_POST[tresc]\r\n

";

$header ="MIME-Version: 1.0\r\n";

$header.="Content-type: text/html; charset=utf-8\r\n";

$header = "From:<$twojemail>";

$header.='Message-ID: <'.time().'-'.$_POST['email'].">\r\n";

$header.='X-Mailer: PHP v'.phpversion();


if (isset($_POST['title']) && isset($_POST['adresaci']) && isset($_POST['tresc']))


{


 $adresaci=explode($znakrozdzielenia, $_POST['adresaci']);


 $i=0;


 while (isset($adresaci[$i]) && $adresaci[$i]!='')//czy został jeszcze jakiś adres do obsłużenia?


 {


  {


   if (mail($adresaci[$i], $_POST['temat'], $message, $header))


   {


    echo 'Udane wysyłanie waidomości na adres '.$adresaci[$i].'!
';


    //jeżeli poprawnie, wyświetl powiadomienie


   }


   else


   {


    echo 'Nieudane wysyłanie waidomości na adres '.$adresaci[$i].'!
';


    //jeżeli niepoprawnie, także wyświetl powiadomienie


   }


   $i++;


  }


 }


 if ($i==0) echo 'Nie podałeś żadnego adresu email!';


}


else


{


?>
Tytuł: Adresaci: (np. "mail1@o2.pl, mail2@o2.pl")Treść: [/code]

W nagłówku ustawiasz kodowanie “utf-8”. Czy korzystasz z edytora, który umożliwia pisanie w utf-8?

Jeśli nie, musisz: albo zmienić kodowanie, albo zmienić edytor, albo możesz dokonać konwersji do tego kodowania (np. za pomocą tego: http://www.gzegzolka.com/).

Pozdrawiam

w edytorze ustawiłem na utf-8 ten plik i w kodzie… A nie działa. Mój program to: kED

Tutaj mam 2 formularz, który działa:

<?


if(isset($_GET['kontakt']) && $_GET['kontakt']=='wyslij')

{


if (!empty($_POST['tresc']) && !empty($_POST['imie']) && !empty($_POST['temat']) && !empty($_POST['email'])) {


$message = "

Treść wiadomości:
\r\n$_POST[tresc]\r\nWysłał: $_POST[imie]\r\n


E-mail: $_POST[email]";

$header ="MIME-Version: 1.0\r\n";

$header.="Content-type: text/html; charset=utf-8\r\n";

$header.='From:'.iconv('UTF-8','utf-8',$_POST['imie']).' <'.$_POST['email'].">\r\n";

$header.='Message-ID: <'.time().'-'.$_POST['email'].">\r\n";

$header.='X-Mailer: PHP v'.phpversion();
		@mail('hjkhgkj@o2.pll','Wiadomosc ze strony WWW',$message,$header)

  or die('Nie udało się wysłać wiadomości');


  echo "Wiadomość została wysłana poprawnie!

";

}


else echo "Wypełnij wszystkie pola formularza!

";


}


?>
Przeważnie odpowiadamy na wiadomosci do 24h:

| Treść wiadomości: | |
| Temat: | |
| Imię, nazwisko lub nick: | |
| Adres e-mail: | |
| *Zabezpieczenie captcha: | |
| token.php | |
| |

Ale kodowanie strony masz też ustawione UTF8?

Jeśli nie to masz 2 możliwości:

 1. ustawić UTF-8 na stronie www

 2. zostawić np. iso8859-2 na WWW, a wszystkie $_POST skonwertować do UTF8 funkcją iconv()

To Ci powinno pomóc:

http://www.bbproject.net/2009/12/kodowa … kow-w-php/

$head =

    "MIME-Version: 1.0\r\n" .

    "Content-Type: text/plain; charset=$charset\r\n" .

    "Content-Transfer-Encoding: 8bit";