pomoc program turbo pascal(textcolor,textbackground)

Witam, mam za zadanie napisac program, ktory bedzie wypisywal 10 razy jeden tekst za kazdym razem w innym kolorze i innym tlem tekstu w roznych miejscach a na koncu wyskoczy :KONIEC. Program swoimi silami zostal napisany ale jest jeden problem… to wszystko ma wyskakiwac na czarnym glownym tle, a za kazdym razem - tlo ogolne zmienia sie wraz z wyrazem, co jest nie tak? Co ewentualnie powinno zostac zmienione?

program kot;

uses crt;

var a,b,i,x,s:integer;

begin

clrscr;

repeat

clrscr;

i:=i+1;

randomize;

x:=random(16);

a:=random(67);

b:=random(50);

s:=x+1;

gotoxy(a,b);

textbackground(s); textcolor(x); write(‘kot’);

delay(1000);

until i=8;

clrscr;

gotoxy(37,27);

textcolor(white);

wrrite(‘KONIEC’);

repeat unttil keypressed;

end.

clrscr;

repeat

textbackground(0);

clrscr;