Pomoc w przerobieniu licznika


(Borysbors) #1

Hej!

Mógłby mi ktoś pomóc zmienić ten kod tak, żeby licznik zamiast np. 4h 8' 9" pokazywał 4h 08' 09"? Godziny mogą zostać tak jak są, ale chciałbym, żeby w minutach i sekundach, gdy są pojedyncze liczby, na początku stało 0.

<script type="text/javascript">// <![CDATA[
k=+new Date(2015,02,02,18,29,00);
(function(){sec=(k-new Date())/1000;
document.getElementById('odliczanie').innerHTML='<font style="color:#0099FF; font-size:37px;"> '+~~(sec/3600)%24+'h '+~~(sec/60)%60+"\' "+~~sec%60+"\"";
if(sec>0)setTimeout(arguments.callee,1000)})()
// ]]></script>

(Drobok) #2
k=+new Date(2015,02,02,18,29,00);
(function(){sec=(k-new Date())/1000;
document.getElementById('odliczanie').innerHTML='<font style="color:#0099FF; font-size:37px;"> '+~~(sec/3600)%24+'h '+((sec/60)%60<10?"0":"")+~~(sec/60)%60+"\' "+(sec%60<10?"0":"") +~~sec%60+"\"";
if(sec>0)setTimeout(arguments.callee,1000)})()

(Borysbors) #3

Wielkie dzięki, zaraz sprawdzę :slight_smile:


(Drobok) #4

Rzeczywiście, warunki powinny być w nawiasach, poprawiłem wyżej.