Pomoc w usunieciu wirusa (log)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 18:23, on 2007-11-04

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\taskbaricon.exe

C:\WINDOWS\System32\kernels32.exe

C:\WINDOWS\System32\taskmgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Network Monitor\netmon.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\System32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\WINDOWS\System32\devldr32.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\WINDOWS\System32\Deecmifp.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jucheck.exe

C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.dobreprogramy.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://home.netscape.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://home.netscape.com/home/winsearch200.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://home.netscape.com/home/winsearch.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://home.netscape.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\programy\jccatch.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\programy\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM…\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM…\Run: [speedTouch USB Diagnostics] “C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe” /icon

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [WOOTASKBARICON] C:\Program Files\Neostrada TP\taskbaricon.exe

O4 - HKLM…\Run: [AVP] “C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe”

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [system] C:\WINDOWS\System32\kernels32.exe

O4 - HKLM…\Run: [nod32kui] “C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe” /WAITSERVICE

O4 - HKCU…\Run: [skype] “C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\PROGRA~1\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\PROGRA~1\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://E:\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Statystyki ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\scieplugin.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O12 - Plugin for .asf: C:\PROGRA~1\Netscape\COMMUN~1\Program\PLUGINS\npdsplay.dll

O12 - Plugin for .avi: C:\PROGRA~1\Netscape\COMMUN~1\Program\PLUGINS\npavi32.dll

O12 - Plugin for .wmv: C:\PROGRA~1\Netscape\COMMUN~1\Program\PLUGINS\npdsplay.dll

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virus … nicode.cab

O16 - DPF: {4539348E-01D7-11D5-9A39-0080C8D85044} (GameDesire Slots 90th) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/slots90_2_0_0_26.cab

O16 - DPF: {4B4513E2-4E57-43DF-9496-FCD37E9DFA64} (GameDesire Sea Battle) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/navy_2_0_0_23.cab

O16 - DPF: {631FF594-EC25-4CFF-B869-402DF294E1D6} (Instalator oprogramowania Onet.pl) - http://slimak.onet.pl/_m/kamerzysta/One … or012s.ocx

O16 - DPF: {83AFB5CA-ED35-11D4-A452-0080C8D85045} (GameDesire Poker Games) - http://67.15.101.33/g_bin/pl/poker_2_0_0_49.cab

O16 - DPF: {A6212120-01D4-11D5-9A39-0080C8D85044} (GameDesire Slots 70th) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/slots70_2_0_0_30.cab

O16 - DPF: {AB8638BB-79E8-4E9D-ABF2-8F33054E3941} (Guesser Class) - http://czat.onet.pl/client/kalambury/NetPunGame1.dll

O16 - DPF: {BFA1F11D-3121-AFE1-4112-894323212DAC} (GameDesire Word Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/words_2_0_0_46.cab

O16 - DPF: {D8089245-3211-40F6-819B-9E5E92CD61A2} (FlashXControl Object) - https://grandhotel.microgaming.com/gran … lashAX.cab

O16 - DPF: {EB6D7E70-AAA9-40D9-BA05-F214089F2275} - http://www.clickteam.com/vitalize3/vitalize.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_35.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_28.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{0C57365D-7D48-4242-BFE2-09D5F2F62EFF}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{2CACA43F-211F-4378-B105-A6DADA1ACE39}: NameServer = 85.255.114.195,85.255.112.139

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{3D271F67-8812-4A11-A567-11D701B10614}: NameServer = 85.255.114.195,85.255.112.139

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{E0FADFAF-7417-415B-AFC1-CED48F5478F9}: NameServer = 85.255.114.195,85.255.112.139

O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.114.195 85.255.112.139

O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip…{0C57365D-7D48-4242-BFE2-09D5F2F62EFF}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS4\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.114.195 85.255.112.139

O17 - HKLM\System\CS4\Services\Tcpip…{0C57365D-7D48-4242-BFE2-09D5F2F62EFF}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.114.195 85.255.112.139

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O21 - SSODL: XKExgF - {54F360EE-FE59-CA44-3FDB-5F3C740FB349} - C:\WINDOWS\System32\iayxi.dll

O21 - SSODL: XKExgF - {54F360EE-FE59-CA44-3FDB-5F3C740FB349} - C:\WINDOWS\System32\iayxi.dll

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 6.0 (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Command Service (cmdService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\WFhY\command.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Symantec IS Password Validation (ISPwdSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Norton AntiVirus\isPwdSvc.exe (file missing)

O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe

O23 - Service: Network Monitor - Unknown owner - C:\Program Files\Network Monitor\netmon.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe

O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: Windows Management Service - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32.exe (file missing)

End of file - 9514 bytes

przy probie usniecia wirusa albo skanowaniu kompa online odrazu komp sie restartuje

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic … ight=iayxi

@edit

Po co zakładasz nowy temat?

bo na tamten nikt sie nie odzywal 8) …a komp nadal zarazony

Użyj -->FixWareout

Po jego użyciu może zajść potrzeba ustawiania od nowa DNS Twojego dostawcy internetowego.

–>Jak przywrócić prawidłowe DNS.

Potem:

Użyj -->SDFix

Uwaga: Da się go uruchomić tylko w Trybie Awaryjnym.

Pokaż Report.txt znajdujący się w folderze SDFix.

.

Potem:

Użyj -->SmitfraudFix.

Użyj go z opcji “Clean”, czyli wpisz 2 i naciśnij ENTER.

Po jego użyciu może zajść potrzeba ustawiania od nowa tapety (czyli prawoklik na ekranie>>właściwości, itd. )

Daj z niego raport z C:\SmitfraudFix.txt

Potem:

Te w/w wpisy sfiksuj w Hijacku (jeśli jeszcze będą):

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz je >> Fix checked.

Potem:

Daj log z ComboFixa - zobaczymy, co z tych trzeba będzie jeszcze usunąć.

Log wklej na http://wklej.org/, a w poście daj tylko link.(czyli skopiuj adres z paska adresów).

Raporty SDFixa, SmitfraudFixa i Fixwareout - też daj.

jessi