Pomoc w wykonaniu zadania

Skopiuj tylko strukturę katalogów Twojego “katalogu domowego” użytkownika (c:→Użytkownicy→Nazwa_Twojego_Użytkownika) włącznie z pustymi katalogami, ale bez kopiowania plików wewnątrz tych folderów. Kopiuje także pliki ukryte i systemowe i kontynuuj kopiowanie nawet po wystąpieniu błędu. Kopia struktury katalogów ma być skopiowana do folderu “dwa” (4 pkt)

Poczytaj np. tutaj