Pomoc w wyrzuceniu wyniku skryptu do pliku


(Puntigamer) #1

Witajcie,

 

w CMD -  poczyniłem to co poniżej:

 

for /F "tokens=* " %i IN ('dir /AD /B') DO @echo "%i" && cacls "%i" | find "domena\" | find ":\" /V

 

 

skrypt wypisuje na ekran listę z nazwami folderów w folderze nadrzędnym i dodatkowo wskazuje uprawnienia do tych folderów wg filtru : "domena\"

 

 

Przykłądowy wycinek wyniku:

"muza szwagra sasiada"


(Rolek0) #2

Jak używasz instr1 && instr2 to wyjścia instrukcji są kierowane osobno, jeśli chcesz je złączyć to ujmij instrukcje w nawias (instr1 && instr2).

(instr1 && instr2) | instr3 - złączone wyjścia instr1 i instr2 są przekazane na wejście instr3

(instr1 && instr2 | instr3) - wyjście instr2 jest przekazywane na wejście instr3, wyjścia instr1 i instr3 są złączone

Jeśli chcesz wylistować katalogi to możesz użyć for /D %i in (*) do

Przynajmniej tak to działa na Win8 :wink:


(madoch) #3

Odpal to z batch’a i batch’a przekieruj do pliku >> plik.txt