Pomoc w zliczaniu z bazy?

Witam mam takie zapytanie do bazy danych

$wynik3 = mysql_query('SELECT count(*) from zdarzenia, kupony WHERE uzytkownik_login = \''.$_SESSION['uzytkownik'].'\' AND data_kuponu >= "'.$od.'" AND data_kuponu <= "'.$do.'"') or die('Błąd w zapytaniu');

a taka baze danych

CREATE TABLE kupony (

 idkupony INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,

 uzytkownik_login VARCHAR(20) NOT NULL,

 data_kuponu DATE NULL,

 stawka DOUBLE NULL,

 bukmacher VARCHAR(45) NULL,

 ako DOUBLE NULL,

 rozliczenie VARCHAR(12) NULL,

 PRIMARY KEY(idkupony),

 foreign key(uzytkownik_login) references uzytkownik(login)

);CREATE TABLE uzytkownik (

 login VARCHAR(20) NOT NULL,

 email VARCHAR(255) NULL,

 pass VARCHAR(45) NULL,

 imie VARCHAR(20) NULL,

 nazwisko VARCHAR(45) NULL,

 PRIMARY KEY(login)

);CREATE TABLE zdarzenia (

 idzdarzenia INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,

 kupony_idkupony INTEGER UNSIGNED NOT NULL,

 zdarzenie VARCHAR(45) NULL,

 typ INTEGER UNSIGNED NULL,

 wynik VARCHAR(20) NULL,

 zal_nzal ENUM('tak', 'nie') NULL,

 kurs DOUBLE NULL,

 PRIMARY KEY(idzdarzenia),

 foreign key(kupony_idkupony) references kupony(idkupony)

);

wiem, że coś z zapytaniem jest nie tak, ale mam pytanko, jak zrobić żeby dla danego użytkownika w wybranej dacie zliczało mi wszystkie zdarzenia, które użytkownik postawił??

Nie jestem pewien czy o to Ci chodzi

$query = "

SELECT count(z.`idzdarzenia`) AS 'Ile'

FROM `zdarzenia` AS z

  JOIN `kupony` AS k ON z.`kupony_idkupony` = k.`idkupony`

  WHERE k.`uzytkownik_login` ='{$user}' AND 

      k.`data_kuponu` BETWEEN '{$od}' AND '{$do}' 

";