Pomoc z logiem:)

Witam:) sprawę mam poważna:) kompa mam tak zabugowanego ze więcej chyba się nie zmieści :stuck_out_tongue: regularni skanuje Ad-Awarem ale te wirusy są jak Lessi i wracają:) Stwierdziłem ze dość juz mam samotnej walki wiec proszę o pomoc. LOG:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:53:48, on 2005-04-17

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe

C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe

C:\Program Files\Media Access\MediaAccess.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Documents and Settings\Qulis\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

O2 - BHO: BHObj Class - {00000010-6F7D-442C-93E3-4A4827C2E4C8} - C:\WINDOWS\nem220.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: BAHelper Class - {A3FDD654-A057-4971-9844-4ED8E67DBBB8} - C:\Program Files\SideFind\sfbho.dll

O3 - Toolbar: ISTbar - {FAA356E4-D317-42a6-AB41-A3021C6E7D52} - C:\Program Files\ISTbar\istbarcm.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\system32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [ethernet] msftp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [Zone X Application] ZoneX.exe

O4 - HKLM\..\Run: [xfvec] C:\WINDOWS\cttwrvvo.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Sygate32 Firewall] Sygate32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Sygate Personal Firewall] MSNSRV32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech] logitech.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Samsong] Samsong.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Sycmd Personal Firewall] Sycmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [plug compres] rtsal.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Common File] cccApp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SonyCD] Sony.exe

O4 - HKLM\..\Run: [suchost] suchost.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MSNsgr Service] MSNsgr32i.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Systems] Systems.exe

O4 - HKLM\..\Run: [xfvůőš/‚˛ĆßfĎNb­»C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe] C:\WINDOWS\cttwrvvo.exe

O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [9el89fjh] C:\WINDOWS\System32\9el89fjh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Media Access] C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ap9h4qmo] C:\WINDOWS\System32\ap9h4qmo.exe

O4 - HKLM\..\Run: [windowsx] C:\WINDOWS\System32\diot\vo.exe

O4 - HKLM\..\Run: [abasa5jrp] C:\WINDOWS\System32\abasa5jrp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Internet Optimizer] "C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sais] c:\program files\180solutions\sais.exe

O4 - HKLM\..\Run: [wbydwb] C:\WINDOWS\wbydwb.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [ethernet] msftp.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Samsong] Samsong.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Sygate32 Firewall] Sygate32.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Zone X Application] ZoneX.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Sygate Personal Firewall] MSNSRV32.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Logitech] logitech.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Sycmd Personal Firewall] Sycmd.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [plug compres] rtsal.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Common File] cccApp.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [SonyCD] Sony.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [suchost] suchost.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [MSNsgr Service] MSNsgr32i.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Systems] Systems.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Sygate32 Firewall] Sygate32.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Sygate Personal Firewall] MSNSRV32.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Sycmd Personal Firewall] Sycmd.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: SideFind - {10E42047-DEB9-4535-A118-B3F6EC39B807} - C:\Program Files\SideFind\sidefind.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O15 - Trusted Zone: http://ny.contentmatch.net (HKLM)

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/6247971CanadaInc/ie/bridge-c46.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1113040384609

O16 - DPF: {7C559105-9ECF-42B8-B3F7-832E75EDD959} (Installer Class) - http://www.xxxtoolbar.com/ist/softwares/v4.0/0006_regular.cab

O16 - DPF: {91433D86-9F27-402C-B5E3-DEBDD122C339} - http://www.netvenda.com/sites/games-ww/plw/games3.cab?fgiocv=1

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {AD0B8220-7DA4-4C0A-8532-B25A9F631D3D} (VacPro.internazionale_ver10) - http://advnt01.com/dialer/internazionale_ver10.CAB

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{0267DE81-8BCE-46F8-9A0E-F276C04C11F8}: NameServer = 80.85.224.50,80.85.224.2

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{0267DE81-8BCE-46F8-9A0E-F276C04C11F8}: NameServer = 80.85.224.50,80.85.224.2

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{0267DE81-8BCE-46F8-9A0E-F276C04C11F8}: NameServer = 80.85.224.50,80.85.224.2

O18 - Filter: text/html - {FB270543-E70F-4178-96A1-487B81FB1297} - C:\Documents and Settings\Tomek\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\microsoft\internet explorer\V0.26.dat

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

Do kasacji:

C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

O2 - BHO: BHObj Class - {00000010-6F7D-442C-93E3-4A4827C2E4C8} - C:\WINDOWS\nem220.dll

O2 - BHO: BAHelper Class - {A3FDD654-A057-4971-9844-4ED8E67DBBB8} - C:\Program Files\SideFind\sfbho.d

O4 - HKLM…\Run: [suchost] suchost.exe

O4 - HKLM…\Run: [xfvůőš/‚˛ĆßfĎNb»C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe] C:\WINDOWS\cttwrvvo.exe

O4 - HKLM…\Run: [Media Access] C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe

O4 - HKLM…\Run: [iST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe

O4 - HKLM…\Run: [internet Optimizer] “C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe”

O4 - HKLM…\Run: [sais] c:\program files\180solutions\sais.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [suchost] suchost.exe

O9 - Extra button: SideFind - {10E42047-DEB9-4535-A118-B3F6EC39B807} - C:\Program Files\SideFind\sidefind.dll

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/62479 … ge-c46.cab

O16 - DPF: {7C559105-9ECF-42B8-B3F7-832E75EDD959} (Installer Class) - http://www.xxxtoolbar.com/ist/softwares … egular.cab

O16 - DPF: {91433D86-9F27-402C-B5E3-DEBDD122C339} - http://www.netvenda.com/sites/games-ww/ … b?fgiocv=1

O16 - DPF: {AD0B8220-7DA4-4C0A-8532-B25A9F631D3D} (VacPro.internazionale_ver10) - http://advnt01.com/dialer/internazionale_ver10.CAB

Usun to w trybie awaryjnym i z wylaczonym przyracuaniem systemu.

Ps.Odhacz pare rzeczy w autostarcie.

uruchom>msconfig>uruchamianie :wink:

Masz tego więcej. Na początek proponuję skan programami:

Ad-Aware, Spybot Search & Destroy, CWShredder, skan skanerami online a dopiero potem log.

Ściągniesz je tutaj:

:arrow: CWShredder 2.14

:arrow: Spybot - Search & Destroy 1.4 RC1 PL

:arrow: Ad-aware SE Personal 1.05

Dodatkowo przeskanuj programem :

:arrow:PestPatrol

OK po kolei:) najpierw scan PestPatrol nastepnie Ad-Awere (ktory to juz raz…) pozneij szybki skok do trybu awaryjnego i wyrzucilem to co Serek raczyl podac:) a raczej to co tam zostalo po tych dwoch skanach. Po tych “operacjach” log prezentuje sie tak:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

O2 - BHO: BHObj Class - {00000010-6F7D-442C-93E3-4A4827C2E4C8} - C:\WINDOWS\nem220.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: BAHelper Class - {A3FDD654-A057-4971-9844-4ED8E67DBBB8} - C:\Program Files\SideFind\sfbho.dll

O3 - Toolbar: ISTbar - {FAA356E4-D317-42a6-AB41-A3021C6E7D52} - C:\Program Files\ISTbar\istbarcm.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\system32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\RunServices: [ethernet] msftp.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Samsong] Samsong.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Sygate32 Firewall] Sygate32.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Zone X Application] ZoneX.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Sygate Personal Firewall] MSNSRV32.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Logitech] logitech.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Sycmd Personal Firewall] Sycmd.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [plug compres] rtsal.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Common File] cccApp.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [SonyCD] Sony.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [MSNsgr Service] MSNsgr32i.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Systems] Systems.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: SideFind - {10E42047-DEB9-4535-A118-B3F6EC39B807} - C:\Program Files\SideFind\sidefind.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O15 - Trusted Zone: http://ny.contentmatch.net (HKLM)

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1113040384609

O16 - DPF: {7C559105-9ECF-42B8-B3F7-832E75EDD959} (Installer Class) - http://www.xxxtoolbar.com/ist/softwares/v4.0/0006_regular.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{0267DE81-8BCE-46F8-9A0E-F276C04C11F8}: NameServer = 80.85.224.50,80.85.224.2

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{0267DE81-8BCE-46F8-9A0E-F276C04C11F8}: NameServer = 80.85.224.50,80.85.224.2

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{0267DE81-8BCE-46F8-9A0E-F276C04C11F8}: NameServer = 80.85.224.50,80.85.224.2

O18 - Filter: text/html - {FB270543-E70F-4178-96A1-487B81FB1297} - C:\Documents and Settings\Tomek\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\microsoft\internet explorer\V0.26.dat

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

Mam jeszcze pytanie co do tego fragmrtu logu (a moze loga?):

"O4 - HKLM…\RunServices: [ethernet] msftp.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [samsong] Samsong.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [sygate32 Firewall] Sygate32.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [Zone X Application] ZoneX.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [sygate Personal Firewall] MSNSRV32.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [Logitech] logitech.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [sycmd Personal Firewall] Sycmd.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [plug compres] rtsal.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [Common File] cccApp.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [sonyCD] Sony.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [MSNsgr Service] MSNsgr32i.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [systems] Systems.exe"

przez ostatni tydzien uzeralem sie z tymi procesami przy uruchaianiu systemu (ctr+alt+delete) i z czystej przyjemnosci bym to wyrzucil:>…

ps. no i w msconfig zrobilem porzadki i zostalo 4 z okolo 40 procesow:)

Usuń: (oczywiście wszystko robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

O2 - BHO: BHObj Class - {00000010-6F7D-442C-93E3-4A4827C2E4C8} - C:\WINDOWS\ nem220.dll

O2 - BHO: BAHelper Class - {A3FDD654-A057-4971-9844-4ED8E67DBBB8} - C:\Program Files\SideFind\ sfbho.dll

O3 - Toolbar: ISTbar - {FAA356E4-D317-42a6-AB41-A3021C6E7D52} - C:\Program Files\ISTbar\istbarcm.dll (file missing)

O4 - HKLM…\RunServices: [ethernet] msftp.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [samsong] Samsong.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [sygate32 Firewall] Sygate32.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [Zone X Application] ZoneX.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [sygate Personal Firewall] MSNSRV32.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [Logitech] logitech.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [sycmd Personal Firewall] Sycmd.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [plug compres] rtsal.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [Common File] cccApp.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [sonyCD] Sony.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [MSNsgr Service] MSNsgr32i.exe

O9 - Extra button: SideFind - {10E42047-DEB9-4535-A118-B3F6EC39B807} - C:\Program Files\SideFind\sidefind.dll

O15 - Trusted Zone: http://ny.contentmatch.net (HKLM)

O16 - DPF: {7C559105-9ECF-42B8-B3F7-832E75EDD959} (Installer Class) - http://www.xxxtoolbar.com/ist/softwares … egular.cab

O18 - Filter: text/html - {FB270543-E70F-4178-96A1-487B81FB1297} - C:\Documents and Settings\Tomek\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\microsoft\internet explorer\V0.26.dat

Pliki na czerwono usuń ręcznie z dysku

Na koniec wklej nowego loga tylko całego a nie obciętego

Tylko czepię sie tego:

Wpis R3 nie usuwasz hijackiem tylko usuniesz Registrar Lite

Użyj jeszcze FxIstbar.exe. :stuck_out_tongue:

Tak jak Kuz5 radzil wyrzucilem w awaryjnym to wszystko, nowy log: (nie wiem czemy wszesniej nie byl pelny:P)

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:12:48, on 2005-04-17

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Documents and Settings\Qulis\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: BHObj Class - {00000010-6F7D-442C-93E3-4A4827C2E4C8} - C:\WINDOWS\nem220.dll (file missing)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: BAHelper Class - {A3FDD654-A057-4971-9844-4ED8E67DBBB8} - C:\Program Files\SideFind\sfbho.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\system32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\RunServices: [Systems] Systems.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1113040384609

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{0267DE81-8BCE-46F8-9A0E-F276C04C11F8}: NameServer = 80.85.224.50,80.85.224.2

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{0267DE81-8BCE-46F8-9A0E-F276C04C11F8}: NameServer = 80.85.224.50,80.85.224.2

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{0267DE81-8BCE-46F8-9A0E-F276C04C11F8}: NameServer = 80.85.224.50,80.85.224.2

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

Gutek: jako ze twoj post pojawil sie “dopiero” teraz to R3 poszlo z HT, robic dalej z Registrat Lite czy juz sobie darowac:>??

Jeszcze to z Hijacka:

O2 - BHO: BHObj Class - {00000010-6F7D-442C-93E3-4A4827C2E4C8} - C:\WINDOWS\nem220.dll (file missing)

O2 - BHO: BAHelper Class - {A3FDD654-A057-4971-9844-4ED8E67DBBB8} - C:\Program Files\SideFind\sfbho.dll (file missing)

Wpisu R3 z _ już nie masz.

Ręcznie ciachnij:

nem220.dl i zobacz w dodaj/usuń SideFind :stuck_out_tongue:

A teraz wypuktuje swoja wypowiedz:P

I. Gutek bardzo podoba mi sie twoj podpis:) teraz stwierdzam ze ostatnio za szybko sie poddalem:P

II. Wywalilem wszystko jak kazaliscie i juz teraz widze rozniece przy wlaczaniu kompa:)

III. Jeszcze sprawa z program files i co za tym idzie takie pytanie laika:) jest tam kilak folderow/programow ktorych nie instalowalem a w dodaj/usun ich nie ma, wystarczy ze usune z dysku?? (jednego sie nie da:P)

IV. Mowil wam ktos ze jestescie niesamowicie cierpliwi??

V. No i krotka pilka (tak/nie) Wlaczyc spowrotem przywracanie systemu?

W większości przypadków tak. Jeśli nie będą chciały się “normalnie” usunąć, używasz TEGO.

Raczej nie.

Tak.

:wink:

Nie po co damy radę jak coś nawali po co zaśmiecać kompa :stuck_out_tongue:

No i mamy konflikt:P No coz narazie zostawie wylaczone, moze sie dowiem co to wogule jest, a to juz plus:) w koncu najlepiej uczyc sie na wlasnym doswiadczeniu:)

Sadze ze pozbylem sie problemow z jakimi sie tu pojawilem wiec temat moze byc do zamkniecia:) Jeszcze raz dziekuje wszystkim ktorzy sie tu wypowiedzieli i obym adresy tej stron nie zapomnial:):slight_smile:

POZDRO!

Przywaracanie tworzy punkt do którego możesz sie cofnać jak coś zepsujesz(jakiś konflikt sterów programów itp.) minusemm jest to że zjada miejsce na dysku, a tak naprawdę zawsze się naprawi system wię cja uwazam za zbędne właczenie Przywracania systemu :stuck_out_tongue:

No to juz wiem:) Pkt przywracanie systemu itp. kojarze:) Ale ze nigdy z tego nei kozystalem wiec chyab pojde za twoja rada:)