Pomoc, zamulenie laptopa i podejrzenie o wirusy


(Gerhalt) #1

do kasacji temat