Pomocy! chodzi o plik arpproduction.exe


(system) #1

arpproducticon.exe To jest plik,którego NIE MOGĘ za CHINY usunąć w żaden możliwy sposób!! Z dosa tego nie zrobie bo partycja jest NTFS, Programami różnymi też próbowałem UNLOCKEREM itp. Pisze też ciągle,że podczas restartu komputera też go nie usunie. Wiecie o co w tym chodzi?? Pomóżcie


(Foniok) #2

polecam użyć narzędzie "INUSE" uzywa sie go z wiersza poleceń,


(Marvin Nekromanta) #3

Zastanawia mnie pochodzenie tego pliku... Gdzie jest on zapisany?? Czy robi coś??

Podaj log z HijackThis. LOG'a umieść na wklej.org i daj na forum link do niego.


(adpawl) #4

mord , proszę zmienić tytuł "Pomocy!!!" na konkretny - inaczej temat leci do śmietnika!


(system) #5

jest w documments and settings w danych aplikacji i nie moge się go pozbyć. Logi tego nie wychwytują bo patrzyłem.

W dniu 05.06.2008 , o godzinie 16:35 został dopisany post przez mord

to znaczy?

W dniu 05.06.2008 , o godzinie 16:40 został dopisany post przez mord

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:38:56, on 2008-06-05

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

D:\WINDOWSX\System32\smss.exe

D:\WINDOWSX\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWSX\system32\services.exe

D:\WINDOWSX\system32\lsass.exe

D:\WINDOWSX\system32\svchost.exe

D:\WINDOWSX\System32\svchost.exe

D:\Programy\Ad-Aware\aawservice.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

D:\WINDOWSX\Explorer.EXE

D:\WINDOWSX\Mixer.exe

D:\WINDOWSX\system32\LEXBCES.EXE

D:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe

D:\WINDOWSX\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWSX\system32\LEXPPS.EXE

D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\Programy\Nowe\Unlocker\UnlockerAssistant.exe

D:\WINDOWSX\system32\nvsvc32.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\WINDOWSX\system32\wscntfy.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe

D:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe

D:\WINDOWSX\system32\rundll32.exe

D:\Programy\Mozilla\firefox.exe

D:\Documents and Settings\Piotrek.AGENCIAL-E64A3D\Pulpit\avenger.exe

D:\Wszystko\Piotrekk\Moje dokumenty\Programy-INST\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O4 - HKLM..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup

O4 - HKLM..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "D:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWSX\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\RunOnce: [Cleanup] D:\cleanup.exe

O4 - HKCU..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWSX\system32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - D:\WINDOWSX\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - D:\Programy\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - D:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - D:\WINDOWSX\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWSX\system32\nvsvc32.exe


(Adarek) #6

Pomogą Ci ale najpierw poczytaj

Bezpieczeństwo i logi HijackThis

viewforum.php?f=16

Zasady wklejania logów na forum

viewtopic.php?f=16&t=36654http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?f=16&t=213350

Nie panikuj. :smiley: