Pomocy dziwna stronka


(Wfojcik81) #1

WITAM SERDECZNIE MOIM PROBLEMEM JEST WYSKAKUJĄCA CO JAKIEŚ 10 MIN DZIWNA STRONKA http: // netwebsearch2 . com/ JUŻ NIE WIM CO MAM ROBIĆ .

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:04:08, on 2005-10-27

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\windows\system32\ngpw36.exe

C:\Program Files\22M WLAN Adapter\WLANMON.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program 


Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {941CA48C-3984-4E7D-AAF8-8755ED76EB50} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Hwo6RXYEU] cmdccp32.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [ngpw36] C:\windows\system32\ngpw36.exe

O4 - HKCU\..\Run: [adprot] C:\windows\system32\adprot.exe

O4 - Global Startup: 22M WLAN Adapter.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - 


res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program 


Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - 


C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - 


C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program 


Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - 


C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O15 - Trusted IP range: 81.222.131.59

O15 - Trusted IP range: 81.222.131.59 (HKLM)

O16 - DPF: {1A781DED-C22D-4153-3213-A3211E29DF13} (GameDesire Card Games) - 


http://67.15.101.3/g_bin/pl/cards_2_0_0_62.cab

O16 - DPF: {37A49D66-2735-4BB9-8503-82BA5E2333D0} (MailCfg Control) - 


http://poczta.wp.pl/d116/mailcfg.ocx

O16 - DPF: {7C559105-9ECF-42B8-B3F7-832E75EDD959} (Installer Class) - 


http://www.tbcode.com/ist/softwares/v4.0/0006_cracks.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - 


http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {AC120B1D-9411-4111-AF52-118052D85D45} (GameDesire Darts Games) - 


http://67.15.101.3/g_bin/pl/darts_2_0_0_29.cab

O16 - DPF: {BFA1F11D-3121-AFE1-4112-894323212DAC} (GameDesire Word Games) - 


http://67.15.101.3/g_bin/pl/words_2_0_0_36.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - 


http://bezpieczenstwo.onet.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - 


http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_22.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - 


http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_23.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3C33D2CF-8514-4BB0-B293-016B371457B0}: NameServer = 


194.204.152.34,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{AA549735-54EE-4946-85E0-84B4BD4ADBDF}: NameServer = 


194.204.145.16,194.204.159.1

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - 


C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - 


C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program 


Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - C:\Program 


Files\Kerio\Personal Firewall 4\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

jak piszesz wyłącz Caps Lock - duże litery oznaczją krzyk

proszę o zmianę

adres www zdeaktywowałem - co by inni nie mieli takich problemów :o

monczkin


(Wfojcik81) #2

dzięki zaraz sie za to biore


(Johny) #3

Jeśli jakieś wpisy stawiają opór,zakończ ich procesy,potem usuń,albo

Hijacku jest taka opcja "Delete on reboot"


(fiesta) #4

A dokładnie wszystkie te kontrolki:

Jeżeli korzystasz ze skanerów online nie przejmuj się tym, zainstalują sie ponownie po uruchomieniu scanera.

Nie łaź po stronach z werezem a unikniesz wielu kłopotów :stuck_out_tongue:


(Wfojcik81) #5

dzienki za pomoc !!


(Gutek) #6

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte. Dodatkowo O15 może będzie stawiać opór więc ściągnij KillTrusted 0.7

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:


(Wfojcik81) #7

dzienki wszystko jest teraz ok :smiley:

i zapodaje nowego loga p.s. nigdy sie nie poddaje :wink: (jak narazie mam kompa 7 miesięcy - z netem i jeszcze nigdy nie miał formatu ) oczywiście dzięki waszej pomocy hhehehehe :smiley:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:23:29, on 2005-10-27

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\22M WLAN Adapter\WLANMON.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {941CA48C-3984-4E7D-AAF8-8755ED76EB50} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: 22M WLAN Adapter.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O16 - DPF: {37A49D66-2735-4BB9-8503-82BA5E2333D0} (MailCfg Control) - http://poczta.wp.pl/d116/mailcfg.ocx

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3C33D2CF-8514-4BB0-B293-016B371457B0}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{AA549735-54EE-4946-85E0-84B4BD4ADBDF}: NameServer = 194.204.145.16,194.204.159.1

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

aa i jeszcze jedno pytanko czy moge usunąć te logi

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

bo usunołem z systemu windows Messenger


(Gutek) #8

Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked :smiley: