Pomocy! praca pascal metody numeryczne


(Justyna Rachfalska) #1

post-277755-0-23682800-1429824716_thumb.potrzebuję pomocy w zadaniu, które jest w załączniku

bardzo proszę o poooooooomoc, mam to zrobić na zaliczenie, a kompletnie nie rozumiem tego -.

umiem napisac program ogólny dla macierzy, 

ale nie potrafie wstawic podanych danych do tej macierzy

 

USES Crt;

TYPE

Macierz = ARRAY[1..10,1..10] OF INTEGER; {Deklaracja tablicy}

VAR

i, j : INTEGER;

tablica : Macierz;

suma : INTEGER;

 

BEGIN {main}

 { Wpisywanie 1 na przekatnej tablicy, a 0 poza przekatna }

FOR i:=1 TO 10 DO

BEGIN

FOR j:=1 TO 10 DO

BEGIN

IF i =j THEN tablica[i,j]:=1

ELSE tablica[i,j]:=0;

END; {j}

END; {i}

{-- Koniec wpisywania --}

 

 { Wydruk zawarosci tablicy }

ClrScr;

Writeln('Wydruk zawartosci tablicy...');

FOR i:=1 TO 10 DO

BEGIN

FOR j:=1 TO 10 DO

BEGIN

Write(tablica[i,j],' ');

END; {j}

Writeln;

END; {i}

{-- Wydruk... KONIEC --}

 

 Writeln('Wydruk tablicy z wyroznionymi elementami na przekatnej');

 

 FOR i:=1 TO 10 DO

BEGIN

FOR j:=1 TO 10 DO

BEGIN

IF i=j THEN

BEGIN

HighVideo;

Write(tablica[i,i], ' ');

LowVideo;

END

ELSE

Write(tablica[i,j], ' ');

END; {j}

Writeln;

END; {i}

{-- Wydruk... KONIEC --}

 

 suma:=0;

FOR i:=1 TO 10 DO

BEGIN

suma:=suma + tablica[i,i]; {-- Sumowanie elementow na przekatnej --}

END;

Writeln('=============================================');

Writeln('Suma elementow na przekatnej = ',suma);

REPEAT UNTIL KeyPressed;

END. {main}


(fiesta) #2

Albo podasz  kod  który do   tej pory opracowałeś i opiszesz z czym masz problem, albo  temat  zgodnie z regulaminem zostanie usunięty  z  forum.


(Johny) #3

Poczytaj sobie co to jest metoda różnic skończonych w google