Pomocy Probl€m z Klawiatura

Pomóżci€ Panowi€ zamiast normaln€go € mam jakiś znacz€k jak to wyłączyć? zaznaczam z€ “shift + ctrl” czy “shift + atl” ni€ działa na to… po drugi€ prz€z to co si€ stalo ni€ dzialaja mi naw€t sprzałki na klawiaturz€ gora doł - jak wcisn€ górną strzałk€ to si€ odswi€ża strona :? A na googl€ n ic ni€ mog€ znal€sc prz€z to €

Pomożci€

Pozdrawiam

Patryk

Spróbuj zrobić skan może łapłeś jakeigoś wiruska:P

liczba zagrożonych plików 0

T€raz odkry€łm z€ na ins€rci€ odtw€ra mi si€ fold€r mój komput€r o co chodzi???

Dodane 20.02.2010 (So) 16:51

Problem tego wszystko byla uszkodzona klawa

pozdrawiam