POMOCY! problem z antywirusem

Witam…

Moja sytuacja jest dość zła. przy każdej próbie uruchomienia antywirusa automatycznie się wyłącza. programy anty spyware’owe nic nie wykrywają…

nie mogę wykonać nic w systemie… nie mogę przywrócić systemu, scan discu itd itd. błagam o pomoc.

niżej zamieszczam log z hijacka

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:24:33, on 2009-02-20

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\WeFi\WeFi.exe

C:\WINDOWS\ATK0100\ATKOSD.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe

C:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Documents and Settings\Aleksander\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Aleksander\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Aleksander\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Aleksander\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Aleksander\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Documents and Settings\Aleksander\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\spellchecker_gg.exe

C:\DOCUME~1\ALEKSA~1\LOCALS~1\Temp\Temporary Directory 2 for HiJackThis.zip\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R3 - URLSearchHook: SrchHook Class - {F4F10C1D-87C7-404A-B4B3-000000000000} - C:\PROGRA~1\DAP\SBSearch.dll

R3 - URLSearchHook: WeFiBar Toolbar - {0b876028-b388-4f6d-922f-f52faec8535f} - C:\Program Files\WeFiBar\tbWeF1.dll

O2 - BHO: WeFiBar Toolbar - {0b876028-b388-4f6d-922f-f52faec8535f} - C:\Program Files\WeFiBar\tbWeF1.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: ORBta - {ADA8C222-95D2-47B5-950B-AEBC0A508839} - (no file)

O3 - Toolbar: WeFiBar Toolbar - {0b876028-b388-4f6d-922f-f52faec8535f} - C:\Program Files\WeFiBar\tbWeF1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [HControl] C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [cFosSpeed] C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] ; "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] ; "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] ; C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ISTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] ; "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] ; C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] ; "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [ZangoSA] ; 

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [wefi] C:\Program Files\WeFi\WeFi.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DownloadAccelerator] ; "C:\Program Files\DAP\DAP.EXE" /STARTUP

O4 - HKCU\..\Run: [ALLUpdate] ; "C:\Program Files\ALLPlayer\ALLUpdate.exe" "sleep"

O4 - HKCU\..\Run: [EA Core] ; C:\Program Files\Electronic Arts\EADM\Core.exe -silent

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] ; "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] ; "C:\Documents and Settings\Aleksander\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [IPLA!] ; C:\Program Files\IPLA\IPLA.exe /autorun

O4 - HKCU\..\Run: [KeyTurion] ; C:\Program Files\Datpol\KeyTurion.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] ; "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Nowe Gadu-Gadu] ; "C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [PeerGuardian] ; C:\Program Files\PeerGuardian2\pg2.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WeatherDPA] ; 

O4 - HKCU\..\Run: [Wru] ; C:\Program Files\Wru\Wru.exe

O8 - Extra context menu item: &Clean Traces - C:\Program Files\DAP\Privacy Package\dapcleanerie.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie2.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: SurfLite Toolbar - {6226BA26-C017-4007-928C-DE9715C6FA68} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: SurfLite Toolbar - {6226BA26-C017-4007-928C-DE9715C6FA68} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe

O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.8.7.dll/206 (file missing)

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: PokerStars.net - {FA9B9510-9FCB-4ca0-818C-5D0987B47C4D} - C:\Program Files\PokerStars.NET\PokerStarsUpdate.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {1E53EA77-34F2-474E-9046-B2B0C86F1821} (OggX Control) - http://www.eska.pl/streamplayers/OggX.ocx

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: aacddacfbfbcb - C:\WINDOWS\system32\aacddacfbfbcb.dll

O21 - SSODL: oledll - {59945B67-9234-9234-D929-7F84D923BC79} - C:\WINDOWS\system32\wm16tokl.dll

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: BitDefender Arrakis Server (Arrakis3) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\BitDefender\BitDefender Arrakis Server\bin\Arrakis3.exe (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - cFos Software GmbH - C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe

O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c9856564366f90) (gupdate1c9856564366f90) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Usługa iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: BitDefender Desktop Update Service (LIVESRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\BitDefender\BitDefender Update Service\livesrv.exe (file missing)

O23 - Service: NMSAccessU - Unknown owner - C:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

O23 - Service: DiRT Drivers Auto Removal (pr2ah4nb) (pr2ah4nb) - CODEMASTERS - C:\WINDOWS\system32\pr2ah4nb.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe


--

End of file - 11055 bytes

proszę o pomoc

Proszę o zmianę tytułu na bardziej konkretny.

Użyj opcji zmien.gif

Pomocne może być zapoznanie się z TYMI informacjami.

wiem, że był już taki temat, ale próbowałem zrobić tak jak tam było opisane i nic nie pomogło

Pobierz darmową wersją nod32 z

http://pliki.akk.net.pl/modules.php?nam … age&pid=17

Ściąganie tego pliku z wolnego serwera jest darmowe ale trwa godzinę.

próbując zainstalować NOD’a albo zaczyna się instalować i się wyłącza, albo w ogóle nie mogę włączyć programu instalacyjnego… tak samo jest z każdym antywirusem

a spróboj jakiegoś antywirusa z wersji portable uruchomić

A próbowałeś korzystać ze skanerów online?

Ta wersja nod32 nie wymaga instalacji. Na pewno ściągałeś z podanej przeze mnie strony? Bo tej wersji tego programu nie ma nigdzie indziej. Albo jak radzą poprzednicy - skanery online.

spróbój ktorymś z tych:

http://www.kaspersky.pl/resources/virus … bscan.html

http://www.eset.pl/onlinescan

http://www.mks.com.pl/skaner/

uratował mnie avast… wykrył “niepożądany proces” i przy restarcie wszystko usunął… a jeśli mogę dać radę to zauważyłem dziwną rzecz… wszystko chodziło i odpalało się normalnie w momencie w którym na pierwszym planie działał Google Chrom…