Pomocy wirs w systemie - blokuje menadzera zadan


(Vodo2) #1

na tool bar siedzi ikona i po nacisnieciu przekierowywuje na strone http://real-av.org/?code=3

menadzer zadań nie daje sie otworzyc wyswietla komunikat, ze menadzer jest zablokowany przez administratora.

Malwarebyte nic nie wykrył. Nie wiem co to za świństwo, ale dobrze się ukryło w systemie.

ponizej log z hijacka

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:27:35, on 2008-11-23

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\AOL\ACS\AOLAcsd.exe

C:\Program Files\Common Files\AOL\TopSpeed\2.0\aoltsmon.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\WINDOWS\system32\DVDRAMSV.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe

c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe

c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe

c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe

c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\OasClnt.exe

C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfService.exe

c:\program files\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe

c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsescn.exe

C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe

D:\Program Files\Pinnacle\MediaServer\Microsoft SQL Server\MSSQL$PINNACLESYS\Binn\sqlservr.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Applet\TAPPSRV.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\TDispVol.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe

C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\Toshiba.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Toshiba\Toshiba Applet\thotkey.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\ltmoh\Ltmoh.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe

C:\Program Files\Toshiba\Tvs\TvsTray.exe

C:\WINDOWS\system32\TPSMain.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe

C:\WINDOWS\system32\dla\DLACTRLW.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

C:\toshiba\ivp\ism\pinger.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe

C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe

C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\system32\TPSBattM.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSServ.exe

C:\WINDOWS\V0250Mon.exe

C:\Program Files\Creative\Creative Live! Cam\VideoFX\StartFX.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

D:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\WINDOWS\system32\frmwrk32.exe

C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfAgent.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFXFER.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe

C:\Program Files\SlySoft\AnyDVD\AnyDVD.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\PROGRA~1\Intel\Wireless\Bin\Dot1XCfg.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\HOMERunner.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\WINDOWS\system32\RAMASST.exe

C:\Program Files\Linksys\WUSB600N\WUSB600N.exe

C:\Program Files\3DO\Heroes3\RegisterSOD\Remind32.exe

c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsftsn.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_clipbook.exe

d:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

d:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.toshibadirect.com/dpdstart

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = :0

R3 - URLSearchHook: mySyncCell Toolbar - {d46d0a6c-fab1-45a4-997e-030450e41de5} - C:\Program Files\mySyncCell\tbmySy.dll

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - D:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: HP Print Clips - {053F9267-DC04-4294-A72C-58F732D338C0} - D:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_framework.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL

O2 - BHO: McAfee AntiPhishing Filter - {41D68ED8-4CFF-4115-88A6-6EBB8AF19000} - c:\program files\mcafee\spamkiller\mcapfbho.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL

O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\2.0\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\IDS\IPSBHO.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: mySyncCell Toolbar - {d46d0a6c-fab1-45a4-997e-030450e41de5} - C:\Program Files\mySyncCell\tbmySy.dll

O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll

O3 - Toolbar: Show Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\2.0\CoIEPlg.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: mySyncCell Toolbar - {d46d0a6c-fab1-45a4-997e-030450e41de5} - C:\Program Files\mySyncCell\tbmySy.dll

O4 - HKLM..\Run: [TDispVol] TDispVol.exe

O4 - HKLM..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\McUpdate.exe

O4 - HKLM..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe

O4 - HKLM..\Run: [MSKAGENTEXE] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe

O4 - HKLM..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

O4 - HKLM..\Run: [THotkey] C:\Program Files\Toshiba\Toshiba Applet\thotkey.exe

O4 - HKLM..\Run: [synTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM..\Run: [LtMoh] C:\Program Files\ltmoh\Ltmoh.exe

O4 - HKLM..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe

O4 - HKLM..\Run: [Tvs] C:\Program Files\Toshiba\Tvs\TvsTray.exe

O4 - HKLM..\Run: [TPSMain] TPSMain.exe

O4 - HKLM..\Run: [PadTouch] C:\Program Files\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe

O4 - HKLM..\Run: [smoothView] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe

O4 - HKLM..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\DLACTRLW.exe

O4 - HKLM..\Run: [Pinger] c:\toshiba\ivp\ism\pinger.exe /run

O4 - HKLM..\Run: [VSOCheckTask] "C:\PROGRA~1\McAfee.com\VSO\mcmnhdlr.exe" /checktask

O4 - HKLM..\Run: [OASClnt] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe

O4 - HKLM..\Run: [MSKDetectorExe] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKDetct.exe /startup

O4 - HKLM..\Run: [intelZeroConfig] "C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe"

O4 - HKLM..\Run: [intelWireless] "C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" /tf Intel PROSet/Wireless

O4 - HKLM..\Run: [VirusScan Online] c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe

O4 - HKLM..\Run: [MPFExe] C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [VirtualCloneDrive] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe" /s

O4 - HKLM..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [CFSServ.exe] CFSServ.exe -NoClient

O4 - HKLM..\Run: [V0250Mon.exe] C:\WINDOWS\V0250Mon.exe

O4 - HKLM..\Run: [AVFX Engine] C:\Program Files\Creative\Creative Live! Cam\VideoFX\StartFX.exe

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [osCheck] "C:\Program Files\Norton Internet Security\osCheck.exe"

O4 - HKLM..\Run: [HP Software Update] D:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM..\Run: [hpqSRMon] D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe

O4 - HKLM..\Run: [Framework Windows] frmwrk32.exe

O4 - HKLM..\Run: [spywareCleaner] C:\WINDOWS\system32\SpywareRemover.exe

O4 - HKLM..\RunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] d:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [TOSCDSPD] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe

O4 - HKCU..\Run: [AnyDVD] C:\Program Files\SlySoft\AnyDVD\AnyDVD.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\HOMERunner.exe"

O4 - HKCU..\Run: [updateMgr] C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_1_0

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: H3 The Shadow of Death.lnk = C:\Program Files\3DO\Heroes3\RegisterSOD\Remind32.exe

O4 - Startup: Microsoft Office OneNote 2003 Quick Launch.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: RAMASST.lnk = C:\WINDOWS\system32\RAMASST.exe

O4 - Global Startup: Wireless Network Monitor.lnk = C:\Program Files\Linksys\WUSB600N\WUSB600N.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: (no name) - {39FD89BF-D3F1-45b6-BB56-3582CCF489E1} - c:\program files\mcafee\spamkiller\mcapfbho.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: McAfee AntiPhishing Filter - {39FD89BF-D3F1-45b6-BB56-3582CCF489E1} - c:\program files\mcafee\spamkiller\mcapfbho.dll

O9 - Extra button: Kolekcja wycinków HP - {58ECB495-38F0-49cb-A538-10282ABF65E7} - D:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll

O9 - Extra button: Zaznaczanie HP Smart - {700259D7-1666-479a-93B1-3250410481E8} - D:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.toshibadirect.com/dpdstart

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL

O23 - Service: AOL Connectivity Service (AOL ACS) - America Online - C:\Program Files\Common Files\AOL\ACS\AOLAcsd.exe

O23 - Service: AOL TopSpeed Monitor (AOL TopSpeedMonitor) - America Online, Inc - C:\Program Files\Common Files\AOL\TopSpeed\2.0\aoltsmon.exe

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe

O23 - Service: DVD-RAM_Service - Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. - C:\WINDOWS\system32\DVDRAMSV.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuComServer_3_4.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: McAfee WSC Integration (McDetect.exe) - McAfee, Inc - c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe

O23 - Service: McAfee.com McShield (McShield) - McAfee Inc. - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe

O23 - Service: McAfee Task Scheduler (McTskshd.exe) - McAfee, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe

O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe

O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee Corporation - C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfService.exe

O23 - Service: McAfee SpamKiller Server (MskService) - McAfee Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

O23 - Service: Swupdtmr - Unknown owner - c:\TOSHIBA\IVP\swupdate\swupdtmr.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: TOSHIBA Application Service (TAPPSRV) - TOSHIBA Corp. - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Applet\TAPPSRV.exe

--

End of file - 16149 bytes

log z combofix

http://wklej.org/id/21173/


(huber2t) #2

Podaj log z Combofix

Logi dajesz na http://wklej.eu lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link