Pomocy z Omiga plus

jak w temacie,

FRST http://wklej.org/id/1603102/

 

Additional http://wklej.org/id/1603103/

 

z góry dziekuje za pomoc

W panelu sterowania odinstaluj:

Adobe Flash Player Packages

Akamai NetSession Interface

Bundled software uninstaller

Dynamo Combo

SpyHunter 4

SquirrelWeb

Tiny Download Manager

Unitech LLC toolbar

Pobierz i uruchom AdwCleaner Kliknij Szukaj i później Usuń.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.

dalej omiga jest, 

zrobilem wg. wskazowek http://wklej.org/id/1603365/ FRST 

 

Pozdrawiam

Odinstaluj McAfee Security Scan.

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKLM-x32\...\Run: [] => [X]
HKLM\...\Policies\Explorer: [EnableShellExecuteHooks] 1
HKU\S-1-5-21-2961447467-332492750-2385516643-1000\...\Run: [Akamai NetSession Interface] => "C:\Users\HP test\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe"
HKU\S-1-5-18\...\RunOnce: [] => [X]
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\McAfee Security Scan Plus.lnk
CHR HKU\S-1-5-21-2961447467-332492750-2385516643-1000\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
HKU\S-1-5-19\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://securityresponse.symantec.com/avcenter/fix_homepage
HKU\S-1-5-20\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://securityresponse.symantec.com/avcenter/fix_homepage
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> {0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9} URL = 
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> {483830EE-A4CD-4b71-B0A3-3D82E62A6909} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
BHO-x32: MSS+ Identifier -> {0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01} -> C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.150\McAfeeMSS_IE.dll No File
BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\ssv.dll No File
BHO-x32: avast! Online Security -> {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} -> C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll No File
BHO-x32: Skype Browser Helper -> {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} -> C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll No File
BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll No File
BHO-x32: IplexToALLPlayer -> {DF925EF3-7A87-44E4-9CAF-8D7B280BF616} -> C:\PROGRA~2\ALLPLA~1\Iplex\IPLEXT~1.DLL No File
BHO-x32: HP Network Check Helper -> {E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE} -> C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll No File
Toolbar: HKLM - avast! WebRep - {318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} - No File
Toolbar: HKLM - No Name - {CC1A175A-E45B-41ED-A30C-C9B1D7A0C02F} - No File
DPF: HKLM-x32 {C345E174-3E87-4F41-A01C-B066A90A49B4} http://trial.trymicrosoftoffice.com/trialoaa/buymsoffice_assets/framework//microsoft/wrc32.ocx
Handler: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll No File
S3 McComponentHostService; C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.150\McCHSvc.exe [289256 2014-04-09] (McAfee, Inc.)
2015-01-21 17:49 - 2011-11-21 08:51 - 00000000 ____ D () C:\temp
2013-11-22 15:10 - 2013-11-22 15:10 - 0000000 _____ () C:\Users\HP test\AppData\Roaming\wklnhst.dat
C:\ProgramData\*.log
C:\Program Files\McAfee Security Scan
Task: {044E6A85-BB9F-4CDE-8DED-425A2CB1BE90} - System32\Tasks\BitGuard => Sc.exe start BitGuard <==== ATTENTION
Task: {10A197D2-74BF-40D2-A8F6-EF4E07B20B31} - System32\Tasks\{52E5F00D-B2E2-4B91-ADF9-E9B366D86BD7} => pcalua.exe -a F:\Thomson.exe -d F:\
Task: {30741343-B60A-4F88-A817-6F2556A7681D} - System32\Tasks\SpyHunter4Startup => C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\Spyhunter4.exe [2015-01-21] (Enigma Software Group USA, LLC.)
Task: {A6540EEE-D76D-4148-9786-C9FEEA1BB92E} - System32\Tasks\{7C4BE844-7D31-4053-B65F-BFA30E1BB2CC} => pcalua.exe -a "C:\Users\HP test\Downloads\dotNetFx35setup (3).exe" -d "C:\Users\HP test\Downloads"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\PEVSystemStart => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\procexp90.Sys => ""="Driver"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\PEVSystemStart => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\procexp90.Sys => ""="Driver"
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.