POMOCY! znikło mi okono w folderach po lewej stronie

Znikły mi paski po lewej stronie w folderach . !!

Mój komputer->Narzędzia->Opcje folderów->Ogólne: Zadania->Pokaż popularne zadania w folderach (zastosuj i OK)