Pomoże ktoś utworzyć zmienna środowiskową Path, bo niechcący usunąłem


(Panpawel) #1

Niechcący usunąłem zmienną środowiskową Path. Czy ktoś mógłby mi pomóc ją utworzyć od nowa ?
Wygląda to tak, że wchodzę w mój komputer ppm>ustawienia zaawansowane>zmienne środowiskowe i na dole muszę stworzyć zmienną Path tylko nie mam lokacji.

Wybrałem tą sekcje forum ponieważ potrzebne jest to do programowania w javie .


(bachus) #2

Windows 10 / nazwa użytkownika: bachus :

echo %PATH%
C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0;C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\VirtualFile;C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\VirtualFile64;C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\SnapAPI;C:\Program Files (x86)\Skype\Phone;C:\Users\bachus\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;

set

C:\Users\bachus>set
ALLUSERSPROFILE=C:\ProgramData
APPDATA=C:\Users\bachus\AppData\Roaming
CommonProgramFiles=C:\Program Files\Common Files
CommonProgramFiles(x86)=C:\Program Files (x86)\Common Files
CommonProgramW6432=C:\Program Files\Common Files
COMPUTERNAME=nazwakomputera
ComSpec=C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
HOMEDRIVE=C:
HOMEPATH=\Users\bachus
JD2_HOME=C:\Users\bachus\AppData\Local\JDownloader v2.0
LOCALAPPDATA=C:\Users\bachus\AppData\Local
LOGONSERVER=\nazwakomputera
NUMBER_OF_PROCESSORS=4
OneDrive=T:\OneDrive
OS=Windows_NT
Path=C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0;C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\VirtualFile;C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\VirtualFile64;C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\SnapAPI;C:\Program Files (x86)\Skype\Phone;C:\Users\bachus\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;
PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
PROCESSOR_ARCHITECTURE=AMD64
PROCESSOR_IDENTIFIER=Intel64 Family 6 Model 60 Stepping 3, GenuineIntel
PROCESSOR_LEVEL=6
PROCESSOR_REVISION=3c03
ProgramData=C:\ProgramData
ProgramFiles=C:\Program Files
ProgramFiles(x86)=C:\Program Files (x86)
ProgramW6432=C:\Program Files
PROMPT=$P$G
PSModulePath=C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules;C:\WINDOWS\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules
PUBLIC=C:\Users\Public
SESSIONNAME=Console
SystemDrive=C:
SystemRoot=C:\WINDOWS
TEMP=C:\Users\bachus\AppData\Local\Temp
TMP=C:\Users\bachus\AppData\Local\Temp
USERDOMAIN=nazwakomputera
USERDOMAIN_ROAMINGPROFILE=nazwakomputera
USERNAME=bachus
USERPROFILE=C:\Users\bachus
windir=C:\WINDOWS


(krystian3w) #3

https://javastart.pl/static/wprowadzenie/instalacja-jdk/

Pamiętaj by nie wklejać od razu tylko przesunąć kursor na koniec, średnik wpisać i wkleić.

Domyślna wartość Path:

C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\