Pong ActionScript 2.0

Witam,

robię pong’a w Action Script 2.0 i tak z ciekawości,

var ballXSpeed:Number = 10;

var ballYSpeed:Number = 10;

onEnterFrame = function () {

	mcPaddle._x = _xmouse-mcPaddle._width*.5;

	if (_xmouse
		mcPaddle._x = 0;

	}

	if (_xmouse>Stage.width-mcPaddle._width/2) {

		mcPaddle._x = Stage.width-mcPaddle._width;

		mcPaddle2.x = mcPaddle2._x-mcPaddle2._width*.5;

		if (Key.isDown(Key.RIGHT)) {

			mcPaddle2._x = mcPaddle2._x + 5;

		}

		if (Key.isDown(Key.LEFT)) {

			mcPaddle2._x = mcPaddle2._x - 5;

		}

	}  

	mcBall._x += ballXSpeed;

	mcBall._y += ballYSpeed;

	if (mcBall._x>=Stage.width-mcBall._width) {

		ballXSpeed *= -1;

	}

	if (mcBall._x<=0) {

		ballXSpeed *= -1;

	}

	if (mcBall._y>=Stage.height-mcBall._height) {

		ballYSpeed *= -1;

	}

	if (mcBall._y<=0) {

		ballYSpeed *= -1;

	}

	if (mcBall.hitTest(mcPaddle)) {

		calcBallAngle();

	}

	if (mcBall.hitTest(mcPaddle2)) {

		calcBallAngle1();

	}

};

function calcBallAngle():Void {

	var ballPosition:Number = mcBall._x-mcPaddle._x;

	var hitPercent:Number = (ballPosition/(mcPaddle._width-mcBall._width))-.5;

	ballXSpeed = hitPercent*10;

	ballYSpeed *= -1;

}

function calcBallAngle1():Void {

	var ballPosition:Number = mcBall._x-mcPaddle._x;

	var hitPercent:Number = (ballPosition/(mcPaddle._width-mcBall._width))-.5;

	ballXSpeed = hitPercent*10;

	ballYSpeed *= -1;

}

Możecie powiedzieć jak to zmienić, aby można było sterować obiema paletkami w pongu(strzałkami mogę zmieniać _x, tylko gdy mysz wyjdzie poza stage) oraz wyłapać błędy.