PoP: Two Thrones - Alternatywne zakończenie


(Lord Yabol) #1

Czy istnieje możliwośc wybrania alternatywnego zakończenia tej gry?

Wiem że istniało coś takiego w Warrior Within, wystarczyło tylko wybrać czy bierzesz miecz czy nie (Water sword).

Jeśli istnieje to jak można je obejrzeć?


(Sam Fisher) #2

w T2T jest tylko 1 zakończenie

przeszedłem dziś i pytałem się znajomych o zakończeniach - nic

tylko walka z wezyrem i finito !