Pop-up sagipsul.com


(Bobanpl) #1

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:40:28, on 2008-12-17

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe

C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskBarIcon.exe

C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\Services\SERVIC~1.EXE

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\neostradatp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Toaster.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Inactivity.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\PollingModule.exe

C:\WINDOWS\System32\ALERTM~1\ALERTM~1.EXE

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Boban\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O1 - Hosts: 64.16.193.27 l2authd.lineage2.com216.107.250.194 nprotect.lineage2.com

O1 - Hosts: 64.16.193.27 l2authd.lineage2.com

O1 - Hosts: 216.107.250.194 nprotect.lineage2.com

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\GestMaj.exe TaskBarIcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -onlytray

O4 - HKLM..\Run: [DataLayer] C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe

O4 - HKLM..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU..\Run: [statBar] C:\Program Files\Globe Software\StatBar\StatBar.exe

O4 - HKCU..\Run: [DrTweakXP.exe] C:\Program Files\Fic_Products\DoctorTweak XP\DrTweakXP.exe

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [bitComet] "C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe"

O4 - HKCU..\Run: [amva] C:\WINDOWS\system32\amvo.exe

O4 - HKCU..\Run: [kamsoft] C:\WINDOWS\system32\kamsoft.exe

O4 - HKCU..\Run: [vamsoft] C:\WINDOWS\system32\vamsoft.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: OpenOffice.ux.pl 2.0.1.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0.1\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{38870256-65AF-46B9-912B-E554FC67AEAF}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O20 - AppInit_DLLs: alamxd.dll

O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - France Telecom - C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

--

End of file - 5834 bytes

Widze ze nie jestem jedyny

prosze o pomoc


(sdar) #2

boban , Na przyszłość nie "podpinaj" się proszę pod cudze tematy. Jeśli masz problem to załóż własny temat.


(Ciuci) #3

Skasuj w HJT.

Pobierz Combofix ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

>>Plik>> Zapisz jako... >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe)

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe)

(jeśli pojawi się pytanie "1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: \Qoobox.

wklej go do analizy.


(Bobanpl) #4

Po pierwsze dziękuje bardzo za szybka odpowiedz i pomoc Ciuci

oto dane po skanie z combo fixa:

ComboFix 08-12-17.01 - Boban 2008-12-18 16:06:57.2 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.1023.699 [GMT 1:00]

Uruchomiony z: c:\documents and settings\Boban\Pulpit\ComboFix.exe

Użyto następujących komend :: c:\documents and settings\Boban\Pulpit\CFScript.txt

* Utworzono nowy punkt przywracania

UWAGA - TEN KOMPUTER NIE MA ZAINSTALOWANEJ KONSOLI ODZYSKIWANIA!!

FILE ::

c:\windows\system32\amvo.exe

c:\windows\system32\kamsoft.exe

c:\windows\system32\vamsoft.exe

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Usunięto )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

C:\08dgu.com

C:\0w.com

C:\1u0o8bnq.cmd

C:\2u.com

C:\3rl3lqbq.bat

C:\68.exe

C:\abk.bat

C:\Autorun.inf

C:\b.com

C:\bo1dhu.bat

C:\cqdis.cmd

c:\docume~1\Boban\USTAWI~1\Temp\ovlx.dll

c:\docume~1\Boban\USTAWI~1\Temp\rlbaort.dll

c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Microsoft\Network\Downloader\qmgr0.dat

c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Microsoft\Network\Downloader\qmgr1.dat

C:\e.cmd

C:\ev60a2.cmd

C:\gr06t.cmd

C:\h3.bat

C:\hgu.bat

C:\ij.bat

C:\itsduel.exe

C:\kk3.bat

C:\lky.exe

C:\m2nl.bat

C:\ncyrf.bat

C:\nfdmg.com

C:\njibyekk.com

C:\nq0cq.cmd

C:\otyh.cmd

C:\p1y2.cmd

C:\qwultj1.bat

C:\qxbx9blb.com

C:\r.cmd

C:\r1y1.bat

C:\rcukd.cmd

C:\rqq2v.bat

C:\t1ypkh.exe

C:\tbm9.bat

C:\tyktjfww.exe

C:\vxl.exe

c:\windows\system32\28463

c:\windows\system32\28463\AKV.exe

c:\windows\system32\28463\MMWP.001

c:\windows\system32\28463\MMWP.002

c:\windows\system32\28463\MMWP.005

c:\windows\system32\28463\MMWP.006

c:\windows\system32\28463\MMWP.007

c:\windows\system32\28463\MMWP.009

c:\windows\system32\28463\MMWP.exe

c:\windows\system32\alamxd.dll

c:\windows\system32\amvo.exe

c:\windows\system32\amvo0.dll

c:\windows\system32\amvo1.dll

c:\windows\system32\aqcnkqmu.ini

c:\windows\system32\Bitkv0.dll

c:\windows\system32\Bitkv1.dll

c:\windows\system32\brrsmm.dll

c:\windows\system32\brxbis.dll

c:\windows\system32\cbXRHxWp.dll

c:\windows\system32\ckvo.exe

c:\windows\system32\ckvo0.dll

c:\windows\system32\ckvo1.dll

c:\windows\system32\ckvo2.dll

c:\windows\system32\crmbfucl.ini

c:\windows\system32\gasretyw0.dll

c:\windows\system32\gasretyw1.dll

c:\windows\system32\geBspoPJ.dll

c:\windows\system32\gjqcfpop.dll

c:\windows\system32\ijujhyjq.dll

c:\windows\system32\JPopsBeg.ini

c:\windows\system32\JPopsBeg.ini2

c:\windows\system32\juevcmpq.dll

c:\windows\system32\kamsoft.exe

c:\windows\system32\lcufbmrc.dll

c:\windows\system32\popfcqjg.ini

c:\windows\system32\qcixacki.dll

c:\windows\system32\qpmcveuj.ini

c:\windows\system32\rmpsjofo.dll

c:\windows\system32\senfer.dll

c:\windows\system32\umqkncqa.dll

c:\windows\system32\vamsoft.exe

c:\windows\system32\xcqnbpyq.dll

c:\windows\Tasks\yfgtiffk.job

C:\x0.cmd

C:\xih9.cmd

C:\yew.bat

D:\08dgu.com

D:\0w.com

D:\1u0o8bnq.cmd

D:\2u.com

D:\3rl3lqbq.bat

D:\68.exe

D:\abk.bat

D:\Autorun.inf

D:\b.com

D:\bo1dhu.bat

D:\cqdis.cmd

D:\e.cmd

D:\ev60a2.cmd

D:\gr06t.cmd

D:\h3.bat

D:\hgu.bat

D:\ij.bat

D:\itsduel.exe

D:\kk3.bat

D:\lky.exe

D:\m2nl.bat

D:\ncyrf.bat

D:\nfdmg.com

D:\njibyekk.com

D:\nq0cq.cmd

D:\otyh.cmd

D:\p1y2.cmd

D:\qwultj1.bat

D:\qxbx9blb.com

D:\r.cmd

D:\r1y1.bat

D:\rcukd.cmd

D:\rqq2v.bat

D:\t1ypkh.exe

D:\tbm9.bat

D:\tyktjfww.exe

D:\vxl.exe

D:\x0.cmd

D:\xih9.cmd

D:\yew.bat

E:\08dgu.com

E:\0w.com

E:\1u0o8bnq.cmd

E:\2u.com

E:\3rl3lqbq.bat

E:\68.exe

E:\abk.bat

E:\Autorun.inf

E:\b.com

E:\bo1dhu.bat

E:\cqdis.cmd

E:\e.cmd

E:\ev60a2.cmd

E:\gr06t.cmd

E:\h3.bat

E:\hgu.bat

E:\ij.bat

E:\itsduel.exe

E:\kk3.bat

E:\lky.exe

E:\m2nl.bat

E:\ncyrf.bat

E:\nfdmg.com

E:\njibyekk.com

E:\nq0cq.cmd

E:\otyh.cmd

E:\p1y2.cmd

E:\qwultj1.bat

E:\qxbx9blb.com

E:\r.cmd

E:\r1y1.bat

E:\rcukd.cmd

E:\rqq2v.bat

E:\t1ypkh.exe

E:\tbm9.bat

E:\tyktjfww.exe

E:\vxl.exe

E:\x0.cmd

E:\xih9.cmd

E:\yew.bat

----- BITS: Możliwe zainfekowane strony -----

hxxp://childhe.com

.

((((((((((((((((((((((((( Pliki utworzone od 2008-11-18 do 2008-12-18 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-12-15 19:58 . 2008-12-15 19:58 70,144 --a------ c:\windows\system32\mlJCUMGw.dll

2008-12-14 20:37 . 2008-12-18 15:06 84,992 -r-hs---- c:\windows\system32\kav320.dll

2008-12-10 18:16 . 2008-12-10 18:16 85,504 -r-hs---- c:\windows\system32\vbsdfe2.dll

2008-12-10 16:14 . 2008-12-08 18:00 107,045 -r-hs---- C:\6fnlpetp.exe

2008-12-10 16:13 . 2008-12-18 15:07 85,504 -r-hs---- c:\windows\system32\vbsdfe1.dll

2008-12-09 16:30 . 2008-12-18 15:06 85,504 --------- c:\windows\system32\vbsdfe0.dll

2008-12-08 18:01 . 2008-12-08 18:00 107,045 -r-hs---- C:\m9ma.exe

2008-11-22 09:13 . 2008-11-22 09:13

2008-11-22 08:48 . 2008-11-22 08:48

2008-11-20 23:26 . 2008-11-20 23:26

2008-11-20 23:26 . 2006-11-30 10:55 9,011,200 --a------ c:\windows\system32\Christmas Eve 3D Screensaver.scr

2008-11-20 23:26 . 2006-06-29 15:46 528,384 --a------ c:\windows\system32\Astro Gemini Screensaver Manager.scr

2008-11-20 23:26 . 2006-11-30 10:55 3,253 --a------ c:\windows\system32\ChristmasEve3DScreensaver.html

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sekcja Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-12-18 15:10 --------- d-----w c:\program files\neostrada tp

2008-12-16 19:33 --------- d-----w c:\documents and settings\Boban\Dane aplikacji\Skype

2008-12-15 16:55 --------- d-----w c:\program files\Bit Che

2008-11-26 14:20 --------- d-----w c:\documents and settings\Boban\Dane aplikacji\Tlen.pl

2008-11-10 18:04 108,271 --sh--r C:\whi.com

2008-11-08 12:05 108,973 --sh--r C:\sq.com

2008-11-08 11:22 --------- d-----w c:\program files\KaraFun

2008-11-08 11:22 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Recisio

2008-11-03 20:48 --------- d-----w c:\program files\Karaoke

2008-11-01 11:19 103,744 --sh--r C:\vfjc8mxm.exe

2008-10-22 14:27 104,123 --sh--r C:\xlk9.com

2008-10-21 17:04 103,973 --sh--r C:\2fiji.com

2008-10-21 13:01 102,936 --sh--r C:\je26200.com

2007-11-29 16:29 21,528 ----a-w c:\documents and settings\Boban\Dane aplikacji\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2001-11-23 04:08 712,704 ----a-r c:\windows\inf\OTHER\AUDIO3D.DLL

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Wpisy startowe rejestru ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"StatBar"="c:\program files\Globe Software\StatBar\StatBar.exe" [2003-07-25 335872]

"ctfmon.exe"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2004-08-03 15360]

"BitComet"="c:\program files\BitComet\BitComet.exe" [2005-01-26 2412544]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2006-10-22 7700480]

"NeroFilterCheck"="c:\windows\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 155648]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2007-04-27 282624]

"iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2007-06-01 257088]

"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2006-10-22 86016]

"WOOWATCH"="c:\progra~1\NEOSTR~1\Watch.exe" [2004-08-23 20480]

"WOOTASKBARICON"="c:\progra~1\NEOSTR~1\GestMaj.exe" [2004-10-14 32768]

"PCSuiteTrayApplication"="c:\program files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe" [2005-03-22 167936]

"DataLayer"="c:\program files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe" [2005-03-31 1106944]

"CloneCDTray"="c:\program files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" [2005-05-19 57344]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe" [2008-03-25 144784]

"nwiz"="nwiz.exe" [2006-10-22 c:\windows\system32\nwiz.exe]

[HKEY_USERS.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-03 15360]

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\

Adobe Reader Speed Launch.lnk - c:\program files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2004-12-14 29696]

Microsoft Office.lnk - c:\program files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE [2001-02-13 83360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"RunStartupScriptSync"= 1 (0x1)

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"RunStartupScriptSync"= 1 (0x1)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"vidc.DIVF"= DivX412.dll

"vidc.vp31"= vp31vfw.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]

"AntiVirusOverride"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"=

"c:\Program Files\BitComet\BitComet.exe"=

"c:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe"=

"d:\Program Files\NAPI-PROJEKT\napisy.exe"=

"c:\Program Files\iTunes\iTunes.exe"=

"d:\Program Files\CALL\CoDMP.exe"=

"c:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe"=

"c:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe"=

"c:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe"=

R3 e4usbaw;USB ADSL2 WAN Adapter;c:\windows\system32\DRIVERS\e4usbaw.sys [2007-07-01 116992]

S2 IKANLOADER2;General Purpose USB Driver (e4ldr.sys);c:\windows\system32\Drivers\e4ldr.sys [2007-07-01 64000]

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{143af8f0-09ef-11dc-baac-806d6172696f}]

\Shell\AutoRun\command - F:\lkxcqdb.bat

\Shell\explore\Command - F:\lkxcqdb.bat

\Shell\open\Command - F:\lkxcqdb.bat

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{230bf9fc-3954-11dd-89aa-4d6564696130}]

\Shell\AutoRun\command - J:\r.cmd

\Shell\explore\Command - J:\r.cmd

\Shell\open\Command - J:\r.cmd

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{367cb3be-b802-11dd-8ab9-4d6564696130}]

\Shell\AutoRun\command - F:\LaunchU3.exe -a

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{367cb3bf-b802-11dd-8ab9-4d6564696130}]

\Shell\AutoRun\command - J:\abk.bat

\Shell\explore\Command - J:\abk.bat

\Shell\open\Command - J:\abk.bat

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{46dc6c15-4502-11dc-8780-4d6564696130}]

\Shell\AutoRun\command - F:\lkxcqdb.bat

\Shell\explore\Command - F:\lkxcqdb.bat

\Shell\open\Command - F:\lkxcqdb.bat

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{50222270-cc45-11dd-8ae7-4d6564696130}]

\Shell\AutoRun\command - F:\m9ma.exe

\Shell\explore\Command - F:\m9ma.exe

\Shell\open\Command - F:\m9ma.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{db097b24-6b30-11dc-87d9-4d6564696130}]

\Shell\AutoRun\command - F:\r.cmd

\Shell\explore\Command - F:\r.cmd

\Shell\open\Command - F:\r.cmd

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{e069256f-4742-11dc-878d-4d6564696130}]

\Shell\AutoRun\command - F:\fppg1.exe

\Shell\explore\Command - F:\fppg1.exe

\Shell\open\Command - F:\fppg1.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{ed81d4f0-1b81-11dd-894f-4d6564696130}]

\Shell\AutoRun\command - F:\fppg1.exe

\Shell\explore\Command - F:\fppg1.exe

\Shell\open\Command - F:\fppg1.exe

.

Zawartość folderu 'Zaplanowane zadania'

2008-12-13 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job

  • c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2007-08-29 14:57]

2008-12-18 c:\windows\Tasks\Symantec NetDetect.job

  • c:\program files\Symantec\LiveUpdate\NDETECT.EXE [2002-08-07 08:04]

.

  • USUNIĘTO PUSTE WPISY - - - -

BHO-{0DEE1AEC-099A-4782-AC46-966025C73CE6} - c:\windows\system32\geBspoPJ.dll

BHO-{3fef25e4-eaf5-4fcc-a5e5-33ee0b80a435} - c:\windows\system32\brrsmm.dll

HKCU-Run-DrTweakXP.exe - c:\program files\Fic_Products\DoctorTweak XP\DrTweakXP.exe

HKLM-Run-MMWP Agent - c:\windows\system32\28463\MMWP.exe

HKLM-Run-Cmaudio - cmicnfg.cpl

.

------- Skan uzupełniający -------

.

uStart Page = hxxp://www.neostrada.pl/

IE: Eksport do programu Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

IE: { - c:\program files\Messenger\msmsgs.exe

IE: {c:\program files\Messenger\msmsgs.exe - -

TCP: {38870256-65AF-46B9-912B-E554FC67AEAF} = 194.204.159.1 217.98.63.164

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Boban\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\hiq0f9zw.default\

FF - prefs.js: browser.search.defaulturl - hxxp://www.google.com/search?lr=ie=UTF-8oe=UTF-8q=

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Google

FF - component: c:\documents and settings\Boban\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\hiq0f9zw.default\extensions{3112ca9c-de6d-4884-a869-9855de68056c}\components\googletoolbarloader.dll

FF - component: c:\documents and settings\Boban\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\hiq0f9zw.default\extensions{3112ca9c-de6d-4884-a869-9855de68056c}\components\metricsloader.dll

FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\npitunes.dll

FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\NPJava11.dll

FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\NPJava12.dll

FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\NPJava13.dll

FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\NPJava32.dll

FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\NPJPI140_03.dll

FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\NPOJI610.dll

ATTENTION: FIREFOX POLICES IS IN FORCE

c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.rights.version", 3);

c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.rights.3.shown", false);

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2008-12-18 16:10:47

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

skanowanie ukrytych procesów ...

skanowanie ukrytych wpisów autostartu ...

skanowanie ukrytych plików ...

skanowanie pomyślnie ukończone

ukryte pliki: 0

**************************************************************************

.

------------------------ Pozostałe uruchomione procesy ------------------------

.

c:\windows\system32\FTRTSVC.exe

c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

c:\windows\system32\nvsvc32.exe

c:\windows\system32\wscntfy.exe

c:\progra~1\NEOSTR~1\TaskBarIcon.exe

c:\program files\iPod\bin\iPodService.exe

c:\progra~1\COMMON~1\PCSuite\Services\SERVIC~1.EXE

.

**************************************************************************

.

Czas ukończenia: 2008-12-18 16:12:05 - komputer został uruchomiony ponownie

ComboFix-quarantined-files.txt 2008-12-18 15:12:01

ComboFix2.txt 2008-04-26 13:54:14

Przed: 11 244 793 856 bajtów wolnych

Po: 11,344,871,424 bajtów wolnych

366 --- E O F --- 2007-08-15 16:14:23


(huber2t) #5

Do wyleczenia pendrive z wirusów użyj tych programów

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

c:\windows\system32\mlJCUMGw.dll

c:\windows\system32\kav320.dll

c:\windows\system32\vbsdfe2.dll

C:\6fnlpetp.exe

c:\windows\system32\vbsdfe1.dll

c:\windows\system32\vbsdfe0.dll

C:\m9ma.exe

C:\whi.com

C:\sq.com

C:\vfjc8mxm.exe

C:\xlk9.com

C:\2fiji.com

C:\je26200.com


Registry::

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2]

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt.

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu->

cfscript10uc2.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, który dasz na forum.

Logi dajesz na http://wklej.eu lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link


(Bobanpl) #6

Dziękuje przeskanowane. To mi nadpisał combofix

http://wklej.org/id/29509/

co do penow to juz sie za nie zabieram


(huber2t) #7

W logu nic nie widzę

usuń ręcznie folder C:\Qoobox , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść system Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar całego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html Daj raport z niego na forum

lub

Dr.WEB CureIt!