Pop upy i ogólne spowolnienie systemu


(L Juszczak) #1

Log wygląda następująco:

"Silent Runners.vbs", revision R50, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"AVG7_CC" = "C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP" ["GRISOFT, s.r.o."]

"CardGate" = ""C:\Program Files\Softick\CardExport\CardGate.exe"" ["Softick"]

"SoftickPPP" = ""C:\Program Files\Softick\PPP\Bin\PPPGate.exe"" ["Softick"]

"Ashampoo FireWall" = ""C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo FireWall\FireWall.exe" -TRAY" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\

{306D6C21-C1B6-4629-986C-E59E1875B8AF}\(Default) = (no title provided)

                    \StubPath = ""C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe" "C:\Program Files\Messenger\msgsc.dll",ShowIconsUser" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{67C55A8D-E808-4caa-9EA7-F77102DE0BB6}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\xvtbmhix.dll" [null data]

HijackThis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)

Scan saved at 05:43:00, on 2007-04-18

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe

C:\Program Files\Softick\CardExport\CardGate.exe

C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo FireWall\FireWall.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\SpeedFan\speedfan.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\Program Files\Rainmeter\Rainmeter.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\WScript.exe

C:\WINDOWS\System32\WScript.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\DOCUME~1\ADMINI~1\USTAWI~1\Temp\xpinstall.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\HiJackThis_v2.exe


O2 - BHO: (no name) - {67C55A8D-E808-4caa-9EA7-F77102DE0BB6} - C:\WINDOWS\System32\xvtbmhix.dll

O2 - BHO: (no name) - {9D7EF71F-92F4-4E1E-93DE-E21436E4C815} - C:\WINDOWS\system32\nnnmjhf.dll

O2 - BHO: (no name) - {D1443F78-0054-4970-91F4-532BD1DF692D} - C:\WINDOWS\System32\pmkhf.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [CardGate] "C:\Program Files\Softick\CardExport\CardGate.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SoftickPPP] "C:\Program Files\Softick\PPP\Bin\PPPGate.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Ashampoo FireWall] "C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo FireWall\FireWall.exe" -TRAY

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Default user')

O20 - Winlogon Notify: nnnmjhf - C:\WINDOWS\SYSTEM32\nnnmjhf.dll

O20 - Winlogon Notify: pmkhf - C:\WINDOWS\System32\pmkhf.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

O23 - Service: CPUCooLServer Service (CPUCooLServer) - Unknown owner - C:\Program Files\CPUCooL\CooLSrv.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe


--

End of file - 2959 bytes

Z góry dziękuję za pomoc.


(adam9870) #2

Ściągnij program KillBox, zaznacz Delete on reboot , w polu full path of file wklej ścieżki:

C:\WINDOWS\System32\xvtbmhix.dll

C:\WINDOWS\system32\nnnmjhf.dll

C:\WINDOWS\System32\pmkhf.dll

Po wklejeniu każdej ścieżki z osobna kliknij na czerwonego iksa, ale dopiero po wklejeniu ostatniej zgódź się na restart. Jeśli po wklejeniu którejś ze ścieżek pojawi się jakiś błąd, nie przejmuj się nim tylko przejdź do wykonywania dalszych czynności.

Użyj programu ATF Cleaner w trybie awaryjnym i przeczyść TEMP'y.

Usuń wpisy HJT.

Użyj VundoFix + FixVundo + VirtumundoBeGone. Wszystkie narzędzia należy uruchomić w trybie awaryjnym.

Po wykonaniu pokaż nowy log z hjt, SilentRunners + log numer 1 z L2Mfix. Tylko tym razem wklej cały log z Silenta, ponieważ teraz jest ucięty. Dopiero po pojawieniu się komunikatu "All done!" otwórz powstały plik z logiem i jego zawartość wklej tu.