Poprawa WiFi w PDA


(Nomad) #1

Jak zwięksyć zasięg Wi fi w palmtopie lub smartfonie który nie ma gniazda na antenę zewnętrzną?Czy można (tak jak antenę zewnętrzną do telefonu,lub modemu GSM/UMTS) podłączyć do PDA zewnętrzną antenę za pomocą konektora indukcyjnego?Jeżeli to możliwe to jakie elementy i gdzie kupić,by złożony z nich zestaw działał najlepiej?


(Mati Zmc) #2

Nie można, nie da się