Poprawienie kodu programu w pascalu

Uses Crt;

const

haslo='kot';

var

km,km2:byte;

wprowadz:string;

        Procedure Menu;

        Begin

        clrscr;

        gotoxy(35,1);

        Writeln('Witaj');

        gotoxy(1,10);

        Writeln('Dokonaj wyboru:');

        gotoxy(1,12);

        writeln('1.Download');

        gotoxy(1,14);

        writeln('2.Czysc');

        gotoxy(1,16);

        writeln('3.Wyjscie do windows');

        gotoxy(1,18);

        write('Twoj wybor:');

        read(km);

        end;

          Procedure Menu2;

          Begin

          clrscr;

          gotoxy(1,10);

          writeln('Co chcesz wyczyscic?');

          gotoxy(1,12);

          writeln('1.Temp');

          gotoxy(1,14);

          writeln('2.Moje dokumenty');

          gotoxy(1,16);

          write('Twoj wybor:');

          gotoxy(1,25);

          write('3.Powrot do Glownego Menu');

          gotoxy(12,16);

          read(km2);

          end;

            Procedure Haslo1;

            Begin

            clrscr;

            gotoxy(1,10);

            write('Podaj Haslo Dostepu:');

            readln(wprowadz);

            if wprowadz=haslo then

            begin

            Menu2;

            end;

            if wprowadz<>haslo then

            begin

            clrscr;

            gotoxy(1,10);

            write('Bledne haslo!!!');

            delay(10000);

            Menu;

            end;

Begin

Menu;

end;

if

km=1 then

begin

clrscr;

gotoxy(1,10);

delay(10000);

writeln('Podlaczanie...!');

delay(15000);

gotoxy(1,12);

writeln('Podlaczono!');

delay(10000);

gotoxy(1,14);

writeln('Przesylanie danych...');

delay(25000);

gotoxy(1,16);

writeln('Ukonczono_20%');

delay(25000);

gotoxy(1,18);

writeln('Ukonczono_50%');

delay(25000);

gotoxy(1,20);

writeln('Ukonczono_100%');

delay(25000);

clrscr;

gotoxy(35,15);

delay(10000);

write('Bravo!!!');

delay(10000);

end;

begin

Menu;

end;

if

km=2 then

begin

Haslo1;

end;

if km2=1 then

begin

clrscr;

gotoxy(35,12);

delay(20000);

write('Ukonczono_20%');

delay(20000);

gotoxy(35,14);

delay(20000);

write('Ukonczono_50%');

delay(20000);

gotoxy(35,16);

write('Ukonczono_100%');

delay(20000);

clrscr;

gotoxy(35,12);

write('Czyszczenie ZAKONCZONE!');

delay(15000);

end;

begin

Menu2;

end;

if

km2=2 then

begin

clrscr;

gotoxy(35,12);

delay(20000);

write('Ukonczono_20%');

delay(20000);

gotoxy(35,14);

delay(20000);

write('Ukonczono_50%');

delay(20000);

gotoxy(35,16);

write('Ukonczono_100%');

delay(20000);

clrscr;

gotoxy(35,12);

write('Czyszczenie ZAKONCZONE!');

delay(15000);

end;

begin

Menu2;

end;

if

km2=3 then

begin

Menu;

end;

if

km=3 then

begin

clrscr;

delay(5000);

gotoxy(35,12);

delay(5000);

write('Zegnaj :(');

delay(15000);

end;

end.

Czy mogłby ktos poprawic ten kod bo nie wiem gdzie jest blad a program sie nie kompiluje. z gory dziekuje za pomoc

PS. Prosze nie zwracac uwagi na tekst on jest nie warzny

Złączono Posta : 23.09.2007 (Nie) 16:35

dlaczego nikt nie chce mi pomóc

A jaki błąd kompilator Ci wyświetla?

na pewno jest błąd z begin-end

CoreEditor dopasował mi ’ Begin’ po ’ Procedure Haslo1;’ z ostatnim ’ end.

natomiast Free Pascal wyrzucił błąd

prog.pas(158,4) Fatal: Syntax error, “;” expected but “.” found

prog.pas(158,4) Fatal: Compilation aborted

Uses Crt;

const

haslo='kot';

var

km,km2:byte;

wprowadz:string;

        Procedure Menu;

        Begin

        clrscr;

        gotoxy(35,1);

        Writeln('Witaj');

        gotoxy(1,10);

        Writeln('Dokonaj wyboru:');

        gotoxy(1,12);

        writeln('1.Download');

        gotoxy(1,14);

        writeln('2.Czysc');

        gotoxy(1,16);

        writeln('3.Wyjscie do windows');

        gotoxy(1,18);

        write('Twoj wybor:');

        read(km);

        end;

          Procedure Menu2;

          Begin

          clrscr;

          gotoxy(1,10);

          writeln('Co chcesz wyczyscic?');

          gotoxy(1,12);

          writeln('1.Temp');

          gotoxy(1,14);

          writeln('2.Moje dokumenty');

          gotoxy(1,16);

          write('Twoj wybor:');

          gotoxy(1,25);

          write('3.Powrot do Glownego Menu');

          gotoxy(12,16);

          read(km2);

          end;

            Procedure Haslo1;

            Begin

            clrscr;

            gotoxy(1,10);

            write('Podaj Haslo Dostepu:');

            readln(wprowadz);

            if wprowadz=haslo then Menu2

            else {tu można użyć else, zamiast przeciwnego warunku}

            begin

            clrscr;

            gotoxy(1,10);

            write('Bledne haslo!Wykrzyknik');

            delay(10000);

            Menu;

            end;

			      END;{tu brakowało zamknięcia tej procedury}

BEGIN{a tu początku programu}

Menu;

if km=1 then

begin

clrscr;

gotoxy(1,10);

delay(10000);

writeln('Podlaczanie...!');

delay(15000);

gotoxy(1,12);

writeln('Podlaczono!');

delay(10000);

gotoxy(1,14);

writeln('Przesylanie danych...');

delay(25000);

gotoxy(1,16);

writeln('Ukonczono_20%');

delay(25000);

gotoxy(1,18);

writeln('Ukonczono_50%');

delay(25000);

gotoxy(1,20);

writeln('Ukonczono_100%');

delay(25000);

clrscr;

gotoxy(35,15);

delay(10000);

write('Bravo!Wykrzyknik');

delay(10000);

end;

Menu;

if km=2 then Haslo1;

if km2=1 then

begin

clrscr;

gotoxy(35,12);

delay(20000);

write('Ukonczono_20%');

delay(20000);

gotoxy(35,14);

delay(20000);

write('Ukonczono_50%');

delay(20000);

gotoxy(35,16);

write('Ukonczono_100%');

delay(20000);

clrscr;

gotoxy(35,12);

write('Czyszczenie ZAKONCZONE!');

delay(15000);

end;

Menu2;

if km2=2 then

begin

clrscr;

gotoxy(35,12);

delay(20000);

write('Ukonczono_20%');

delay(20000);

gotoxy(35,14);

delay(20000);

write('Ukonczono_50%');

delay(20000);

gotoxy(35,16);

write('Ukonczono_100%');

delay(20000);

clrscr;

gotoxy(35,12);

write('Czyszczenie ZAKONCZONE!');

delay(15000);

end;

Menu2;

if km2=3 then Menu;

if km=3 then

begin

clrscr;

delay(5000);

gotoxy(35,12);

delay(5000);

write('Zegnaj :(');

delay(15000);

end;

end.

oto poprawiony kod, zawiera jeszcze kilka rzeczy do poprawki, ale teraz nie mam czasu. Sprawdź czy o to Ci chodziło.