Poprawka do phpbb 2.0.15


(lazikar) #1

Jak można przeczytać na phpbb.com w niektórych wersjach phpBB 2.0.15 jest drobny błąd przez, który każdy użytkownik forum (administrator, moderator oraz user) może utracić uprawnienia. W tym celu poprawienia tego błędu zalecana jest aktualizacja pliku:

admin/admin_ug_auth.php

FIND:

WHERE user_id IN (" . implode(', ', $group_user) . ")";

REPLACE WITH:

WHERE user_id IN (" . implode(', ', $group_user) . ") AND user_level = " . MOD;

(Ryan) #2

O ile mnie pamięć nie myli, to ten błąd może powodować niezamierzoną utratę możliwości moderacji wyłącznie przez administratora w przypadku, gdy zmienia on uprawnienia moderacyjne dla grupy, do której sam należy. Nie ma to wpływu na nikogo innego.


(lazikar) #3

http://phpbb2.pl/index.php?news=8