Poproszę o skrypt do AutoHotkey / Lub inny program


(19skipi96) #1
  • Gdy wcisnę strzałkę w prawo, program naciśnie strzałkę w prawo 2 razy i będzie ją trzymał dopóki ja nie nie puszcze strzałki.

  • Obojętnie czy to będzie program czy jakiś skrypt, ważne, żeby spełniał tą funkcje, że ja przytrzymam klawisz a komputer rozpozna jak bym wcisnął strzałkę 2x i ją dalej trzymał.