Porady cz. 105 ( Coś dla ME )


(system) #1

W Systemie Windows ME możemy drukowac dokumenty przez Internet. Wszystko to dzięki programowi IPP (Internet Printing Protocol) - Protokół Drukowania Internetowego.

Program ten znajduje się na płycie CD z systemem ME. Dokładnie: addons\ipp\wpnpins.exe

Klient protokołu IPP obsługuje standardowy protokół IPP 1.0

i umożliwia drukowanie stron internetowych.

Za pomocą klienta protokołu IPP komputer

uruchomiony w systemie Windows ME może drukować z każdej

drukarki z włączonym protokołem IPP lub z drukarki

uruchomionej z serwera wydruku w systemie Windows 2000

w Internecie.

Klient protokołu Microsoft IPP 1.0 korzysta ze standardowych

protokołów internetowych (protokół HTTP na porcie TCP 80),

tak więc nie jest konieczna zmiana konfiguracji serwera proxy

lub zapory (firewall). Jeśli możesz znaleźć w sieci serwer

wydruku, możesz korzystać z protokołu IPP, aby drukować przy

jego użyciu.

INSTALOWANIE KLIENTA PROTOKOŁU IPP

Aby zainstalować klienta protokołu IPP:

 1. Kliknij dwukrotnie ikonę wpnpins.exe.

 2. Kliknij przycisk OK w celu ponownego uruchomienia komputera.

KORZYSTANIE Z KLIENTA PROTOKOŁU IPP

Przez protokół IPP można się łączyć z drukarką na dwa sposoby:

Aby nawiązać połączenie przez przeglądarkę:

 1. W przeglądarce przejdź do adresu URL drukarki, z którą

chcesz się połączyć.

Jeśli nawiązujesz połączenie z drukarką na serwerze wydruku

w systemie Windows 2000, możesz przejść do witryny pod

adresem http://nazwa_serwera/drukarki, aby przejrzeć listę

wszystkich drukarek na tym serwerze, a następnie kliknąć

drukarkę, z którą chcesz się połączyć.

 1. W obszarze Czynności drukarki kliknij przycisk Połącz.

Aby nawiązać połączenie z Kreatora dodawania drukarki:

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż Ustawienia, a następnie

kliknij polecenie Drukarki.

 1. Kliknij ikonę Dodaj drukarkę, a następnie kliknij

przycisk Dalej.

 1. Zaznacz opcję Drukarka sieciowa, a następnie kliknij

przycisk Dalej.

 1. Wpisz adres URL drukarki (na przykład

http://nazwa_serwera/drukarki/moja_drukarka), a następnie

kliknij przycisk Dalej.

 1. Wybierz producenta i model drukarki, z którą się łączysz,

a następnie kliknij przycisk Dalej.

 1. Kliknij przycisk Tak, jeśli chcesz wydrukować stronę

testową, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 1. Kliknij przycisk Zakończ.

Powyższa Instrukcja pochodzi z płyty instalacyjnej Windows ME.