Porady cz. 12 ( Powłoko zamknij się)


(system) #1

Jak każdy z nas wie, spora ilość instalowanych w systemach Windows programów i dzialań wymaga restartu Eksploratora, co najczęściej dokonuje się przy pomocy restaru komputera bądź ponownemu logowaniu. Jednak jeżeli chcemy zaoszczędzić trochę czasu możemy postąpić następująco:

Otwórzmy okno z wierszem poleceń. Następnie otwórzmy okno dialogowe menu "Start/Zamknij, w którym znajdują się opcje zamknięć.

Przy takim oknie, trzymając klawisze Shift Ctrl Alt kliknijmy przycisk "Anuluj".

To spowoduje, iż znikną wszystkie elementy Eksploratora, a pozostałe działające programy będą nadal pracować w tle.

I ostatnia już czynność. We wcześniej uruchomionym wierszu poleceń wpiszmy polecenie: "explorer. exe" aby przywrócić Eksploratora.

Pozdrawiam.


(Izykon) #2

Można przeładować pulpit w jeszcze jeden sposób.

Wciskamy kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Del, w otwartym oknie Menadżera zadań przechodzimy do zakładki "Procesy", odnajdujemy i podświetlamy wpis "explorer.exe" po czym klikamy "zakończ zadanie". Ostrzeżenie systemu "olewamy" klikając "OK".

Nie zamykając okna Menadżera zadań, kikamy na "Plik" - "Nowe zadanie" i wpisujemy explorer.exe po czym wciskamy "OK".