Porady cz.2 (Rundll32 dla systemów Win.95/98)


(system) #1

Witam, O to kilka zastosowań pliku Rundll32.exe Odpowiednie funkcje uzyskamy wpisując odpowiedni plik w "Uruchom".

1) Przywołuje na ekran naszego pulpitu Kreatora Dodawania Nowego

Sprzętu: rundll32.exe sysdm.cpl,InstallDevice_Rundll

2) Przerywa połączenia komputera z podłączonymi napędami sieciowymi

serwera Novell Netware: rundll32 user,wnetcancelconnection fsa

3) Robi porządek aplikacji na pulpicie, umieszczając je obok siebie:

rundll32 user,tilechildwindows

Lub jedno pod drugim:

rundll32 user,cascadechildwindows

4) Ten wpis spowoduje, iż system bezwzględnie ulegnie zamknięciu,

nie informując nas o utracie nie zapisanych informacji.

rundll32 krnl386.exe,exitkernel

Dodaje kilka następnych zastosowań :slight_smile: .

5) Informacje o Windowsie: rundll32.exe shell32.dll,ShellAboutA

6) Informuje o właściwościach myszy:

rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @0

7) Informuje o właściwościach klawiatury:

rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @1

8) Informuje o właściwościach drukarek :

rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @2

9) Informuje o właściwościach czcionek :

rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @3

Pozdrawiam.


(Dexter 9) #2

Jest jeszcze takie zastosowanie tego pliku (tylko win9x):

Robimy skrót do niego na pulpicie.

wchodzimy we właściwości skrótu.

klikamy na zakładkę "Skrót"

W wierszu: "Rozpocznij w" po spacji dopisujemy user,ExitWindows.

Zamykamy właściwości skrótu i umieszczamy go np. w polu szybkiego uruchamiania, a jedno kliknięcie powoduje zamknięcie systemu.