Porady cz. 40 ( "Missing Operating System" )

"Missing Operating System" -> Taki komunikat może Wam się pojawić w przypadku zmiany aktywnej partycji dysku.

Może on również wskazywać na fizyczną usterkę, ale to już inna sprawa…

Postępujemy tak:

A) Uruchamiamy sytem operacyjny z dyskietki startowej (systemowej).

B) Uruchamiamy aplikację fdisk (C:\>fdisk bądź A:\>fdisk)

C) Zatwierdzamy enterem obsługę dużych plików.

D) Wybieramy opcję drugą (Ustaw aktywną partycję).

E) Wpisujemy numer partycji, która chcemy uczynić aktywną i naciskamy enter.

F) Wychodzimy z programu za pomoca przycisku Esc.

G) Resetujemy komputer, uprzednio wyciągając dyskietkę.