Porady cz. 50 ( Błąd ochrony )


(system) #1

"Błąd ochrony" - taki komunikat często mamy "przyjemność" oglądać.

Taki błąd i krytyczny wyjątek może wystąpić jeżeli aplikacja żąda od naszego procesora by wykonał nieprawidłową operację. Wtedy pojawia nam się niebieski ekran z odpowiednią informacją.

Jeżeli taki problem pojwia się przy użyciu konkretnego programu, najlepiej poszukać odpowiedniej aktualizacji takiej aplikacji.

Jeżeli ten problem nie pojawia się przy działaniu konkrentego programu, można przejść do trybu awaryjnego, podczas którego ładowane są jedynie sterowniki potrzebne do funkcjonowania naszego systemu.

Jeżeli tu nie ma żadnych problemów wina tkwi prawdopodobnie po stronie programów bądź określonego sterownika. Najlepiej w tym wypadku odinstalowywać poszczególne aplikacje i sterowniki.

Istnieje jeszcze jedna możliwość, a mianowicie, jeżeli komunikat o błędzie ochrony pojawia nam się nawet podczas wczytywania systemu w trybie awaryjnym, wtedy też prawdopodobnie problem tkwi w złej instalacji systemu bądź nastąpiła awaria któregoś podzespołu sprzetowego.