Porady cz. 54 ( Przypomnienie;)


(system) #1

Jeżeli chcielibyśmy by na pulpicie pojawiła się jakaś notatka bądź przypomnienie możemy to uzyskać w następujący sposób:

A) Uruchamiamy systemowy notatnik

B) Wpisujemy treść wiadomości.

C) Zapisujemy wszystko z rozszerzeniem htm (na przykład ania.htm ).

D) Klikamy na pulpicie prawym przyciskiem myszki i wywołujemy właściwości.

E) Przechodzimy do zakładki: "Sieć Web"

F) Sprawdźmy czy mamy zaznaczoną opcję: "Wyświetl zawartość sieci Web na pulpicie Active Desktop". Jeżeli nie, zaznaczmy ją.

G) Następnie klikamy na "Nowy" i wskazujemy lokalizację pliku ania.htm

H) Na pulpicie pokaże się okienko z wprowadzoną przez nas treścią, które możemy dowolnie przesuwać.

System Windows: 98, ME.