Porady cz. 74 ( ZIP )


(system) #1

Jak wiadomo ( a może nie wiadomo;) system Windows XP ma wbudowaną obsługę plików ZIP.

Jednakże jeżeli chcielibyśmy tą opsługę wyłączyć można postąpić tak:

A) Start -> Uruchom -> Wpisujemy polecenie: regsvr32 /u zipfldr.dll

Pojawi nam się komunikat: "FunkcjaDLLUUnregisterServerzipfldr.dll powiodła się"

System Windows: XP Professional.