Porady cz. 8 ( Komunikaty w XP? - wyłączmy je)


(system) #1

A mianowice chodzi o komunikaty dotyczące błędów. Oczywiście, najlepiej jeżeli jesteśmy informowani o wszelkich nieprawidłowościach naszego Systemu, jednakże może nie wszyscy chcą o tym wiedzieć?...

Jeżeli tak, to będzie to wymagało ingerencji w Rejestr Windows.

Najlepiej najpierw utworzyć kopię zapasową, a następnie otworzyć Edytor Rejestru (Start - Uruchom, wpisujemy polecenie "regedit.exe).

Teraz troszkę musimy się wysilić i odnaleźć klucz:"

HKEY_LOCAL_MACHINE|SYSTEM|CurrentControlSet| Control|Windows

i zmienić wartość ErrorMode z 0 (zero) na 1, jeżeli chcemy ukryć błędy systemowe bądź 2, jeżeli chcemy ukryć wszystkie powiadomienia o błędach.

Pozdrawiam :slight_smile: .