Portal - zbyt duży header


(Fizyda) #1

Najlepiej chyba wyjaśnia wszystko SS. Dodam tylko, że przez to nie da się kliknąć linku.


(narandill) #2

Dzięki, poprawione! :slight_smile:


(Fizyda) #3

Potwierdzam, poprawione.