Porty 49152-49157/tcp open unknown - bać się czy nie?


(CrashJack) #1

Skaowałem z linux mint'a na win7 Umitem porty, i co się okazało, że na win7 są otwarte nieznane porty od 49152-49157, nie rozumiem, skąd one się wzięły, czytając różne strony o tym na trafiłem na takie info:


(CrashJack) #2

I jak tam, dałoby się te porty po zamykać, czy tego się nie robi i każdy użytkownik win7 ma te porty otwarte ?


(MrKsardes) #3

https://www.youtube.com/watch?v=Fp5ZltoCjPc