Porządkowanie 5 liczb niemalejąco c++

Witam znów. Tym razem mam problem z napisaniem programu w c++(wiem, że powinno być banalne, ale ja już dzisiaj naprawdę wysiadam intelektualnie) segregującym pięć liczb w sposób niemalejący. Pracuję w CodeBlocks.

#include 

using namespace std;


int main()

{

  int a,b,c,d,e,x,y,z,w;


  cin>>a>>b>>c>>d>>e;


  {do{ if (a>b)

   x=a; a=b; b=x;

   if (b>c)

    y=b; b=c; c=y;

   if (c>d)

    z=c; c=d; d=z;

   if (d>e)

    w=d; d=e; e=w;}

   while (a<=b<=c<=d<=e);


  cout<


    return 0;


}[/code]

Uruchamia się okno, ale nie chce wpisać wyników.

Od razu proszę, żeby przy udzielaniu mi rad traktować mnie jak kompletną ignorantkę w dziedzinie programowania (która z resztą zetknęła się z nim niedawno i wciąż je nie do końca łapie).

if (a>b)   x=a; a=b; b=x;[/code] Twoje wcięcia oszukują.

to tak naprawdę:
[code=php]  if (ab)    x=a;  a=b;  b=x;Nie ma tutaj bloku kodu u Ciebie.2. 

   while (a=b=c=d=e);[/code][quote]
warning: comparisons like 'X=Y=Z' do not have their mathematical meaning [-Wparentheses]
[/quote]


Ten warunek jest zły, zarówno składniowo, jak i logicznie.Składniowo: zapewne chodziło o


[code=php]while ((a=b) (b=c) ...Logicznie: To jest warunek poprawności ciągu, a nie zakończenia pętli. Należałoby całość zanegować } while ( !( (a=b) (b=c) ... [/code]
 czyli z prawa De Morgana


[code=php]} while ((ab) || (bc) ... 3. Do wykonywania zamiany zmiennych (swap) nie potrzebujesz aż trzech zmiennych tymczasowych. Można za każdym razem operować na tej samej zmiennej.

Dzięki:) Bardzo się przydało.